Hillevi Wahl

Hillevi Wahl är en mycket omtyckt och mångfacetterad föreläsare som alltid gör stort intryck på sin publik. Hon har en bakgrund som journalist och krönikör i flera av Sveriges största tidningar så som Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen, Metro, m.fl.. År 2006 kom hon ut med boken Kärleksbarnet – en uppskattad självbiografisk skildring om uppväxten i ett missbrukarhem. Genom ett flertal böcker, krönikor och Tv-program har Hillevi blivit en stark och viktig opinionsbildare och samhällsröst på temat missbruk och utsatta barn. Men detta är inte det enda som Hillevi brinner för. På senare år har Hillevi även visat sig vara en sann inspiratör inom följande områden:

Arbetsglädje
Hillevi Wahl har en unik styrka som föreläsare inom temat arbetsglädje. Dels för att hon själv är så engagerad i frågan och vet hur stor skillnad välmående på arbetsplatsen kan göra – både för individen och verksamheten i stort – men framförallt för att hon har erfarenhet från flera olika perspektiv samtidigt: Hillevi har blivit lite av en specialist på fysisk hälsa och har verkligen fått känna på dess verkningar (se nedan). I bagaget har hon stor erfarenhet kring psykisk hälsa och har ägnat sig mycket åt dessa frågor i relation till arbetslivet. Därtill har Hillevi omfattande kunskaper om organisationer och arbetsgrupper, då hon suttit på flera olika chefspositioner och verkligen behövt tänka kring och jobba med samarbete och gruppdynamik m.m. Utifrån dessa olika aspekter pratar Hillevi mycket tänkvärt, givande och inspirerande om arbetsglädje!

Träning/Hälsa
Här har Hillevi Wahl banat väg för ”vanliga småbarnsföräldrar” och spridit träningsmotivation dit den kanske annars aldrig når. Hon har överraskat sig själv gång på gång och hittat både mentala och fysiska krafter som hon inte trodde fanns, i alla fall inte hos henne – men så visade de sig bara vara gömda bakom rädsla.

Ledarskap
Hillevi har alltid varit en entreprenörstyp och varit chef i flera olika omgångar. Som hon själv beskriver det var hon först en jättedålig chef, och sedan en jättebra. Det betyder att hon lärt sig väldigt mycket om ledarskap på vägen – något hon gärna delar med sig av! Du som ledare – oavsett om du är chef, coach eller förälder – måste äga din roll, stå upp och stå ut, i vått och torrt. De du leder kommer oundvikligen titta på dig och följa ditt beteende. Därför blir det oerhört viktigt att gå före och visa att man vågar anta utmaningar, att man inte ger upp, och att det är ihärdigheten snarare än talangen som vinner i slutändan. Så skapas en riktigt stöttande och driven kollektiv kultur!

Hillevi Wahl har också en särskilt stark glöd för att inspirera fler kvinnor att våga starta eget, att ta kommandot över sin tillvaro, och att vara stolta över den erfarenhet de har och verkligen använda den till att lyfta andra.

Genom sin smittande energi, starka engagemang och retoriska skicklighet blir Hillevi en fantastisk föreläsare. En sådan som man gärna vill lyssna på – igen och igen. Hon berör sannerligen på djupet, men blir aldrig kletig eller sentimental. Tvärtom så ligger humorn ständigt nära till hands. Hillevis berättarstil är medryckande och gör budskapet påfallande lätt att ta till sig. Hon är helt enkelt en briljant talare!

Du ska anlita Hillevi Wahl när du/din verksamhet vill:

  • Få en ”jäklaranamma-föreläsning” på temat ledarskap och hur chefens val och beteenden skapar kulturer.
  • Ha en verklighetsnära, berörande och hoppingivande föreläsning kring temat missbruk och utsatta barn.
  • Motiveras av en unik hälsoinspiratör som verkligen kan visa att träning är till för ALLA.
  • Prata arbetsmiljö i praktiken. Vilket ansvar har DU för vad du sprider, signalerar, gör och – inte minst – inte gör!?

Alternativa föreläsare

Leila Söderholm | Gunnar Söderström


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.