Att fatta beslut är en oundviklig del av vår vardag, både i jobbsammanhang och privat. Vissa beslut spelar mindre roll, andra kan förändra allt eller till och med vara livsavgörande. Just beslutsfattande är något som många upplever som svårt och energikrävande, framför allt när besluten påverkar andra människor än enbart en själv, exempelvis sina anställda eller medarbetare. I många arbeten är det dessutom rent av nödvändigt att kunna fatta rätt beslut på kort tid, ofta i pressade situationer. Därför har många arbetsplatser och organisationer stor nytta av att utveckla medarbetarnas förmåga att fatta beslut, exempelvis genom att anlita en föreläsare eller utbildare inom just beslutsfattande.

Mona Riabacke är en av Sveriges främsta inom risk – och beslutanalys, och driver sedan 2011 Riabacke & Co. som erbjuder workshops, föreläsningar, expertstöd och mentorskap för att hjälpa företag att våga mer, vässa sina affärer och nå sina mål. Mona tillhör forskningslaget Decide Research Group vid Stockholms Universitet, driver Beslutspodden, och är författare till den bästsäljande boken Beslutspyramiden – stegen till klokare beslut.

Här får du ta del av hennes bästa tips att ha i åtanke när du ska fatta stora eller svåra beslut! 

Vad är viktigast?

Är det ett individuellt beslut så är det viktigt att ha sina prioriteringar klara, en stark inre kompass. Är det däremot ett beslut på arbetsplatsen så bör man reda ut vad som är viktigast för beslutet – är det viktigast att vi fattar det snabbt, att vi maximerar vinst, att underlaget är så genomarbetat som möjligt, ingen risk osv?

Oftast är det en kombination av flera faktorer, men att tydliggöra det du står inför effektiviserar själva beslutsprocessen. Annars är det lätt hänt att vi lägger alldeles för mycket tid på att samla information som kanske inte ens behövs eller involverar fler än vad som egentligen krävs osv.

Tydliggör ansvar

När vi jobbar med olika företag och organisationer så ser vi ofta en otydlighet vad gäller ansvarsfördelning, vilket i sig skapar en ineffektivitet – folk är rädda för att göra fel, känner inte att det ligger på deras bord, eller tror att de behöver vänta på andra (som kanske inte ens vet om det).

Det är oerhört viktigt att vara tydlig med vem som ansvarar för vad, när saker och ting ska vara gjort och hur det ska göras. Och inte minst, att se till att fattade beslut också genomförs!

När det väl är genomfört bör man också utvärdera hur det gick och dra lärdomar av det för att kunna göra det bättre (om det behövs) nästa gång!

Känslan är snabbare än tanken

Hjärnan är komplex och mycket förenklat kan man säga att vi har en mer primitiv (känslostyrd) och en mer avancerad (logisk) del. Att förstå att den primitiva delen styr oss i allra högsta grad om vi inte är uppmärksamma på det är en viktig del i beslutsfattande!

När du står inför ett viktigt beslut är en bra minnesregel HALT (Hungry, Angry, Lonely, Tired), fatta inte viktiga beslut när du är hungrig, arg, ensam eller trött. När du styrs av tillfälliga känslor som dessa så tar lätt reptilhjärnan över och du tänker lättare kortsiktigt, känner dig hotad, nappar på kortsiktiga belöningar osv. Det är t.ex. därför godiset är placerat närmare kassan i snabbköpet då du lättare nappar efter att du tröttat ut dig/hunnit bli hungrig under shoppingrundan.

Fatta inte permanenta beslut baserat på tillfälliga känslor!

Vidga perspektivet

Idag, när vi har oceaner av snyggt paketerad information tillgänglig gäller det att vara uppmärksam på det naturliga ”filter” vår hjärna sorterar informationen igenom, ett filter som omedvetet sållar information utifrån våra tidigare erfarenheter, vår vilja, kunskap etc. så att vi lättare ser information som passar våra syften och bortser från den information som inte passar in i vår bild och det vi vill göra etc.

På forskarspråk kallas det bekräftelsebias och i den informationsdjungel vi lever i idag så är det en av de största utmaningarna vi har för beslut där vi vill vara mer objektiva, dvs. INTE bara se det vi vill se och höra det vi vill höra.

Därför behöver vi aktivt jobba på att vidga perspektivet genom att t.ex.:

  • Prova att tänka tvärtom
  • Fråga de som inte tycker som vi
  • Lista lika många för- som nackdelar för olika alternativ, t.ex. tre fördelar och tre nackdelar
  • Och inte minst, försök sätta beslutet i ett både lång- och kortsiktigt ljus. Hur vore det på lång sikt, hur passar det in i helheten?

Här kan du läsa mer om Mona Riabacke

Kontakta oss på info@talkingminds.se för mer info om hur du bokar Mona Riabacke!

Dela nyheten