Utveckla och modernisera er organisation – boka föreläsning om mångfald, inkludering & jämställdhet!

Mångfald, inkludering och en vilja att utvecklas är viktiga beståndsdelar i en modern och attraktiv organisation. Tyvärr är det ett ämne som lätt hamnar i skymundan till förmån för exempelvis omorganisering, stresshantering eller digitalisering – som alla är väldigt viktiga faktorer hos ett företag, men som också behöver ge viss plats åt mångfalden och jämställdheten.

Sverige är ett land som verkligen ligger i framkant vad gäller inkludering och jämställdhet, men i en organisation är det lätt att per automatik tänka i samma banor som man alltid gjort. Ett effektivt sätt att förnya sig på den fronten är att boka en föreläsning om mångfald, inkludering och jämställdhet.

En föreläsning om mångfald kan inspirera er att tänka i nya banor, utmana inrutade arbetsrutiner och öppna upp för ett mer inkluderande och välkomnade arbetsklimat. Föreläsningen kan handla om allt från integration, kultur och HBTQ till funktionsnedsättningar, könsroller och ledarskap.

Att lyssna på en föreläsare som talar om mångfald uppskattas av de allra flesta målgrupper och är lämpligt för alla typer av organisationer, från skolor och idrottsklubbar till arbetsplatser och ledargrupper. På Talking Minds jobbar vi med många olika talare inom mångfald, med olika perspektiv och synvinklar. Kontakta oss på info@talkingminds.se för mer info!

Mer inspiration:

Boka en föreläsning med den fantastiske Gunnar Söderström!

Dela nyheten