Att med jämna mellanrum anordna föreläsningar, medarbetardagar, workshops eller utbildningar är ett utmärkt sätt att motivera och inspirera organisationens medarbetare, öka kunskapen inom ett specifikt område, boosta hälsan på arbetsplatsen eller kanske öka lönsamheten. För att säkerställa ett lyckat arrangemang finns det en del viktiga punkter att ha i åtanke – här har vi sammanställt en checklista för att underlätta planeringen och skapa resultaten som gör succé!

  1. Börja planera i god tid för att slippa stress och förhastade beslut, minska risken att lokal eller föreläsare redan är uppbokade samt öka möjligheten för fler att delta på eventet ni planerar. Därför är det en god idé att bestämma datum, boka lokal och bjuda in deltagarna så tidigt som möjligt.
  2. Fundera över vad för slags talare ni söker till ert evenemang; föreläsare, moderator, underhållare, konferencier eller utbildare? Olika typer av talare lämpar sig för olika sorters arrangemang, är du osäker på vilken sorts talare som passar er bäst kan ni alltid rådfråga Talking Minds talarrådgivare – vi har stor erfarenhet och kunskap om vilken form av talare som gör sig bäst i olika sammanhang.
  3. Fastställ tema på det arrangemang ni planerar. Utgå från syftet med dagen och vilket resultat ni önskar uppnå. Detta underlättar resten av planeringen samt ökar markant chansen för ett framgångsrikt projekt. På talkingminds.se kan ni under fliken ”Välj ämnesområde” se förslag på populära teman.
  4. Sätt en budget, och prioritera utifrån vad som är viktigast med dagen. Är det viktigt med en lokal i högsta klass, eller kan ni skära ner på den kostnaden för att istället kunna anlita den bästa föreläsaren inom det ämne ni valt? Genom att ha en satt budget för talare kan vi på Talking Minds enkelt ta fram de bästa talarna inom ramarna för er prisklass.
  5. Ta hjälp av Talking Minds kunniga rådgivare för att hitta den perfekta talaren för just er! Genom att beskriva era önskemål och behov tar vi fram flera förslag från vårt breda utbud av talare och kontrollerar deras tillgänglighet. När ni valt er talare så sköter vi hela processen med avtal, planering, eventuella resor, m.m. och finns tillgängliga hela vägen fram tills arrangemanget är genomfört. Dessutom behöver ni inte fundera över en plan B ifall talaren blir sjuk – Talking Minds talargaranti innebär att vi i ett sådant fall gör allt i vår makt för att hitta bästa tänkbara ersättare åt er.
  6. Vid föreläsningar, workshops och utbildningar: förse deltagarna med anteckningsblock eller dylikt så att de kan anteckna all kunskap och alla insikter de får under arrangemanget, för maximal effekt!
  7. Följ upp efteråt, exempelvis genom feedback från deltagarna. På så sätt säkerställer ni att rätt budskap nådde fram, och vet hur ni går tillväga för att skapa ytterligare succé vid nästa tillfälle!

Här kan du läsa mer om hur det går till när du bokar talare hos Talking Minds!

Dela nyheten