Digitalisering blir ett allt vanligare begrepp och någonting mer eller mindre varje företag påverkas av i dessa tider av förändring och utveckling. Men vad innebär egentligen digitalisering, varför behöver vi lära oss mer om det och vilken nytta kan det tillföra?

Talking Minds föreläsare Judith Wolst är entreprenör, digital strateg och författare, och medverkar ofta i media som digital expert. Här förklarar hon vikten och innebörden av digitalisering!

”Jag får ofta frågan om varför min bok fick titeln ”Digital Panik”. Mitt syfte var givetvis inte att bidra till ytterligare panik kopplat till digitalisering – snarare tvärt om. Jag vill plocka ner digitaliseringen på jorden och göra den mer hanterbar. Men låt mig förklara den oro jag ofta möter.”

Judith menar att digitalisering i grund och botten är ett tillstånd av konstant förändring, vilket vi människor är ganska dåliga på att hantera, inte minst när förändringstakten är så pass hög som den är idag och takten dessutom bara tycks öka. Den digitala utvecklingen är en starkt bakomliggande orsak till det innovationssamhälle som vi lever i och som kännetecknas av hyperkonkurrens och turbulens – jobbiga saker för många, helt enkelt.

Hon förklarar att en svårighet många upplever med digitalisering är att vi mitt i denna utveckling står som människor och förväntas vara nyfikna, lära oss nya saker och ha en vilja att utvecklas. Något som inte alltid är så enkelt, speciellt då det ständigt tycks ploppa upp nya begrepp att ha koll på, så som Al, blockkedjor, IoT, Deep Learning och Mixed Reality.

Vi vet att företag måste förändras för att överleva, och medarbetarna måste hänga med för att fortsätta vara relevanta även i morgon – men för att företag ska lyckas med att digitalisera sin verksamhet så får det inte ske på bekostnad av människan. För att klara detta menar Judith att det vi behöver bland annat är:

  • Bryta ner digitaliseringen i mindre delar och fokusera på det som är här och nu, då vi omöjligt kan greppa allt på en gång.
  • Förstå att digitalisering inte bara handlar om teknik utan lika mycket om människor. I en förändringsresa behövs ledarskap, mod och utrymme för misslyckanden. Judith citerar Nelson Mandela; ”I never lose. I either win or learn”. Det är genom testandet vi lär oss och utvecklas framåt.
  • Inse att det inte är cheferna som sitter på de rätta svaren. Ett entreprenöriellt mindset krävs, där en ledare sätter målen och hittar lösningar tillsammans med medarbetarna.

För att inte paralyseras av digital panik behöver vi enligt Judith börja med att bryta ner digitaliseringen till mindre, mer hanterbara delar som känns kul att lära sig om och börja utforska. Vi behöver börja prata om hur vi tillsammans kan utforska nya möjligheter – på våra arbetsplatser såväl som i våra vardagsliv.

Här kan du läsa mer om Judith Wolst.

Är du intresserad av en föreläsning, workshop eller utbildning om digitalisering och digital utveckling? Kontakta oss på info@talkingminds.seså hjälper vi dig vidare!

Dela nyheten