”Hybridera mera!” – en spännande föreläsning med Christian Altenius!

Inspireras av denna högaktuella föreläsning om utmaningarna, fallgroparna och möjligheterna med vår nya hybridvardag.

Efter närmare två år av hemarbete och distanserande är vi äntligen på väg tillbaka, och hybridarbete är nyordet på allas läppar. Men vi står inför många frågetecken: hur leder, kommunicerar och samverkar vi optimalt i denna nya hybridvardag? Hur vi skapar vi en gemensam arbetsplatskultur och säkerställer lika villkor och förutsättningar för kontors- vs distansarbete? Hur jobbar vi tillsammans, även på distans?

Det är just i dessa frågor som föreläsningen ”Hybridera mera!” handlar om, med avstamp i vad som upplevdes som arbetsplatsens tre största utmaningar under pandemin:

  • Att få samverkan och kommunikation att fungera på distans
  • Skapa återhämtning och att sätta gränser mellan arbete och fritid
  • Avsaknaden av den sociala gemenskapen

Tillsammans med Christian Altenius inspireras ni till att fortsätta arbeta tillsammans för en socialt sammanhållen arbetsplats, och utforskar möjligheterna med vår nya hybridvardag.

Christian Altenius är en mycket eftertraktad föreläsare sedan över tio år tillbaka. Han uppskattas särskilt för sin förmåga att bygga broar mellan olika ämnen, och för de ständigt uppdaterade, goda exempel som utgör grunden i hans föreläsningar.

Boka Christian Altenius och ”Hybridera Mera!” för en rivstart i hybridvardagen!

Mer inspiration:

Boka en spännande föreläsning om överlevnad och krisberedskap med Torbjörn Selin!

Boka föreläsning med Mi Ridell om kommunikation, samarbete på arbetsplatsen & digitala möten!

Dela nyheten