”Välmående, trygg och närvarande personal leder till ökad produktivitet och lönsamhet” – Susanne Canu

Stress och stressrelaterad ohälsa är ett växande problem och den vanligaste orsaken till sjukskrivningar inom arbetslivet. Att aktivt arbeta för att minska stressen kan alltså göra stor skillnad för välmåendet på arbetsplatsen såväl som lönsamheten.

Talking Minds föreläsare Susanne Canu är expert inom området och coachar ofta företag i stresshantering och självledarskap. Här delar hon med sig av några viktiga tankar kring vad stress innebär och vilka effekter ni kan få av att aktivt arbeta för en mer harmonisk arbetsplats.

Vad är stress?

Stress är en överlevandsmekanism som funnits i människan i miljontals år, och som lever kvar i vår stenåldershjärna trots att vår omvärld ser helt annorlunda ut idag. Vi reagerar likadant på stress som våra förfäder gjorde när de var tvungna att fly från ett lejon på savannen, trots att dagens stress beror på b.la. hög arbetsbelastning, otydlighet på arbetsplatsen och höga krav på fritiden. En stor skillnad är att dagens stress ofta pågår under lång tid, vilket vårt stressystem inte är byggt för. Det stora problemet är alltså inte stresspåslaget i sig, utan att det pågår för länge och ofta utan regelbunden återhämtning. Vi lever i en tid med otydliga gränser mellan arbete och fritid, och där vi kan vara uppkopplade och tillgängliga hela tiden och var vi än befinner oss. Detta är såklart en fantastisk möjlighet, men också något som kräver att vi är rustade för den tid vi lever i.

Vad kan företaget göra för att minska/hantera stressen?

Genom att ge personalen utbildning i självledarskap – konsten att leda sig själv – stärks viljan att se sin egen del i situationer, relationer och konflikter, vilket i sin tur leder till ökat ansvar och engagemang för välbefinnandet.

Det är av stor vikt att värdesätta och premiera återhämtning samt individens egna ansvar att tillgodose sitt behov av detta. Ökad kunskap om exempelvis mindfulness kan vara ett fantastiskt sätt att stärka återhämtningen och koncentrationsförmågan, och reducera stressen.

Att utbilda personalen om stress och vikten av återhämtning, samt se till att ni har trygga chefer som vågar skapa tydlighet och leda medarbetarna är viktiga förutsättningar för en välmående arbetsplats. En trygghet mellan medarbetare och chefer är en grundpelare för en bra feedbackkultur som i sitt led resulterar i modigare och gladare personal.

Några vinster av ett aktivt arbete för en minskad stress:

Ökad trivsel på arbetet

En attraktiv arbetsplats

Minskad stress och oro

Högre frisknärvaro, minskade kostnader för sjukskrivningar

Ökad kunskap om stress, varningssignaler och vikten av återhämtning

Ökad fokus och koncentrationsförmåga

Bättre förmåga att prioritera och våga fatta beslut

Här kan du läsa mer om Susanne Canu

Är du intresserad av en föreläsning, workshop eller utbildning om stress och självledarskap? Kontakta oss på info@talkingminds.se så hjälper vi dig vidare!

Dela nyheten