Genom att boka en föreläsning på tema stresshantering och hälsa kan ni effektivt minska stressen på arbetsplatsen och skapa en mer välmående, produktiv och hållbar miljö.

I dagens samhälle med högt tempo, snabba förändringar och prestationskrav ökar den psykiska ohälsan bland befolkningen, och faktum är att stress – och ångestrelaterad ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning i Sverige.

Välmående personal bör vara en av de viktigaste grundpelarna och prioriteringarna i varje företag och organisation, och är dessutom en avgörande faktor för framgångsrika resultat. Sjukskrivningar är inte bara negativt för de direkt berörda och för stämningen bland medarbetarna, utan också en ekonomisk påfrestning för företaget.

När ni bokar en föreläsare som talar om just stress och stresshantering får ni kunskap och konkreta tips om avgörande psykosociala faktorer på arbetsplatsen, vilket leder till ökat välbefinnande och produktivitet samt minskad sjukfrånvaro. Ni lär er hur och varför psykisk ohälsa och stress uppstår, samt vad man kan göra för att må bättre.

En föreläsare som talar om stress och stresshantering kan inspirera er och ge konkreta tips på hur ni minskar samt hanterar stressen i vardagen och i arbetet, hur ni skapar hållbara förändringar i ert liv och blir en tryggare och starkare version av er själva. Ni får med er tips på de rutiner och vanor som har störst effekt på ert välmående, och på hur ni integrerar organisationens värdegrund i arbetet för att skapa ett mer hållbart arbetsliv.

En föreläsning om stress och stresshantering kan ha flera olika inriktningar, t.ex. hur hjärnan funkar och reagerar på saker och ting och varför vi beter oss som vi gör, eller inspiration och igenkänning med konkreta tips för välmående som är enkla att applicera i vardagen. Eller varför inte en underhållande föreläsning som avlivar myter och rykten kring just välmående och orsaker till stress?

Minska stressen på arbetsplatsen – boka en föreläsning hos Talking Minds! 

Våra rådgivare hjälper er att hitta rätt föreläsare för er organisation och ert sammanhang, kontakta oss på info@talkingminds.se.

Här kan du läsa mer om några av våra experter inom stress och stresshantering.

Dela nyheten