Genom att boka föreläsning om miljö och klimat får ni verktyg att skapa en hållbar verksamhet med både sociala och ekonomiska vinster som resultat.

Få ämnen är så högaktuella som miljö och klimat; det är frågor som berör oss alla, både som privatpersoner och som företag och organisationer. Vi är mitt uppe i stora klimatförändringar som med all säkerhet kommer påverka våra liv och vår hälsa, vårt boende, jobb och resande.

Till följd av detta blir kraven på företagens kultur kring miljöfrågor allt skarpare, och många efterfrågar en mer klimatsmart verksamhet med konkreta riktlinjer för hur man ska dra sitt strå till stacken för att bidra till minskad miljöpåverkan.

Genom att boka en föreläsning på tema klimat och miljö får ni hjälp att anpassa er verksamhet efter de kriterier och riktlinjer som finns för att skapa en mer hållbar organisation. Ni får konkreta tips och råd på hur ni miljöanpassar bl.a. era arbetsrutiner, resor och lokaler, och ökad lärdom om hållbarhetsfrågor och de globala klimatmålen.

Om förändringsprocessen mot en miljömässigt mer hållbar verksamhet sker på rätt sätt kan det innebära både sociala och ekonomiska vinster. Att ta ansvar för sin klimatpåverkan anses dessutom vara en attraktiv egenskap hos en arbetsgivare.

Skapa en hållbar och klimatsmart arbetsplats – boka en inspirerande och högaktuell föreläsning hos Talking Minds!

Här kan du läsa mer om några av våra föreläsare som talar om miljö och klimat.

Kontakta oss på info@talkingminds.se för rådgivning!

Dela nyheten