Vill du förbättra din företagsledning, öka genomförandrakraften i företaget och utveckla er verksamhet?

För alla företag och organisationer är en stark företagsledning en avgörande faktor för framgångsrika resultat, och den organisation som inte utvecklas avvecklas istället. För att utvecklingen ska ske krävs genomförandekraft samt tydliga mål och fokus på dessa. Trots detta har många företag brister i just genomförandet, vilket leder till lidande resultat.

Talking Minds föreläsare Tommy Einarö är expert inom företagsledning – och utveckling, och betonar vikten av genomförandet av visioner, idéer och nödvändiga förändringar.

Här får ni ta del av hans viktigaste råd för att skapa framgång via en stärkt genomförandekraft!

Sluta skyll på att du inte har tid och bli effektiv på riktigt

Vad får VD att ligga sömnlös på nätterna? En vanlig orsak är ”The gap of execution”. Det är alltid lättare att lägga planen än att genomföra den. Det är tre basala grundfundament som måste till för att lyckas bra med utveckling av ditt företag. Riktning struktur och ledarskap.

Riktning

Riktning inkluderar en fungerande målstruktur. Inte bara mål utan en struktur som fungerar från ledningens beslut till medarbetarnas genomförande. De flesta jobbar med visioner och resultatmål. Det som saknas är insatsmål. Insatsmål är de insatser som ska säkra resultatmålen. Utan dem är risken stor att du en gång om året funderar på varför du inte nådde målet i år heller. En annan viktig del i målarbetet är att våga fokusera! Fokusera enbart på det som skapar mest värde för beslutade mål. Max 1-3 resultatmål om man vill ha leverans. Allt är säkert viktigt men allt är inte lika viktigt. Våga prioritera. I vårt snabba samhälle är fokus nästan mer värt än intelligens.

Struktur

Många avsätter inte tid för att bygga struktur för de har inte tid. 1 minuts planering sparar 10 minuter i genomförandefasen. Istället för att stanna upp och bygga enkla, fungerande arbetsmetoder och strukturer, fortsätter de flesta att springa på det som är mest bråttom.

Skapa struktur för genomförande av de aktiviteter som säkrar insatsmålen. Bygg struktur för mätning av det arbete som ska leverera målen. Våga följa upp med struktur och disciplin. Då får du leverans.

Ledarskap

För att hantera målleverans och effektiv struktur krävs ett starkt ledarskap. En ledare är en person som har följare. Har du inga följare är du ingen bra ledare. För att vara en bra ledare krävs följande:

  • Mod. Mod är en av de viktigaste ledaregenskaper som jag lärt under mina 25 år i ledande befattning. En egenskap som många av dagens chefer saknar. Det krävs mod att stå kvar när medarbetare gnäller och tycker det är jobbigt. Det krävs mod att följa upp och att vid icke leverans vara lite besvärlig och ställa krav på överenskommen leverans. Det krävs mod att vara rak och ärlig i sin kommunikation och dialog med medarbetarna.
  • Tydlighet. Att undvika vackra generaliseringar och verkligen säga det som finns där. Var ärlig och tydlig även om det är svåra saker som ska förmedlas. Rakhet och tydlighet bygger mer respekt för dig som ledare än något annat.
  • Jobba med positiv förstärkning. Hjärnans belöningssystem triggas mest av prestation. Ställ krav, följ upp och var generös med beröm när medarbetare presterar och uppvisar rätt beteende. Det skapar både engagemang och en ökad nivå av personligt ansvar i varje företag. Grunden för bra resultat och hög grad av genomförandekraft.

 

Master of execution

Tommys företag Peragenda har utvecklat och jobbat med metodiken ”Master of execution” som ökar genomförandekraften i företag och organisationer. 12 års erfarenhet av metodiken som inkluderar Riktning – Struktur – Ledarskap visar att det fungerar!

 –  Tommy Einarö

 

Här kan du läsa mer om Tommy Einarö

Kontakta oss på info@talkingminds.se för mer info om hur du bokar Tommy Einarö!

Dela nyheten