Anders Borg

Lyssna på Anders Borg – Sveriges populära finansminister i Alliansregeringen mellan oktober 2006 och oktober 2014!

Anders Borg åtog sig rollen som finansminister hösten 2006 och har sedan dess ansetts vara en av de allra mest inflytelserika opinionsbildarna i Sverige. År 2011 utsåg tidningen Financial Times honom till den främsta finansministern inom EU i samband med sin årliga rankning av unionens 19 finansministrar.

Borgs ledande roll under finanskrisen år 2008 uppmärksammandes internationellt och Sverige lyftes fram som ett ekonomiskt-politiskt föredöme. 2014 blev det klart att Anders Borg, som en av världens mest respekterade ledare, skulle komma att leda organisationen World Economic Forums nya initiativ för att främja globalt samarbete med ett nytt ramverk för det globala finansiella systemet.

Även efter den politiska karriären har Anders Borg fortsatt vara högaktuell med bl.a. ett flertal stora uppdrag inom näringslivet. Han har dessutom fått i uppgift av Finlands regering att författa en ekonomisk rapport om landets ekonomiska problem, samt föreslå lösningar och åtgärder.

2020 var Anders sommarvärd i P1, där han bland annat talade om Corona-pandemins påverkan på ekonomin både i Sverige och internationellt.

Innan sin politiska karriär hade Borg olika befattningar inom finanssektorn, vid Transferator Alfred Berg, ABN Amro Bank och SEB. Han har studerat filosofi, ekonomisk historia och statskunskap vid Uppsala Universitet samt deltagit i forskarutbildning i nationalekonomi.

Anders är en mycket populär och uppskattad föreläsare. I sina föreläsningar talar han om ekonomi, omvärlden och framtidsfrågor. Han tar upp ämnen som hur ekonomin omvandlats av digitalisering och globalisering, och hur regeringar och företag i de nordiska länderna och Europa ska möta de utmaningar såväl som möjligheter som medföljer detta.

Han delar med sig av sina erfarenheter av det internationella finansiella systemet samt de risker och möjligheter som finns för entreprenörer i den globala ekonomin.

Anders Borg skräddarsyr alltid sina föreläsningar utefter era önskemål och behov – varje föreläsning är unik! Med Anders som föreläsare får åhörarna alltid med sig intressanta perspektiv och en skarp analys som är relevant och anpassad efter de som lyssnar.

Alternativa föreläsare

Fredrik Reinfeldt | Anna Kindberg Batra


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.