Anders Lundin

F.d. förbundskapten i handboll – Ledare och expert på kommunikation. 

Anders Lundin är idrottsledaren som föreläser inspirerande om förbättringsarbete, värderingar och företagskultur. Han har även stor erfarenhet av att facilitera förändringsprocesser och värdegrundsarbeten i näringslivet. Som utbildad SO-lärare har han dessutom den pedagogiska förmågan att lära ut på lättförståeligt vis.

Anders hjälper sina uppdragsgivare att forma en kultur som både ger ökade resultat och som håller över tid. Han är pedagog, idrottsledare, elittränare och före detta förbundskapten i handboll samt expert på förändring och värderingsarbete. Hans ämnesområden är TEAM, kommunikation och samarbete i alla dess former.

Med en gedigen erfarenhet från lagidrotten har han kompetens att lyfta individen för att få med hela gruppen och få den att röra sig åt samma håll.

Anders Lundin drivs av känslan att livet är för kort för att inte göra något som är meningsfullt. Vare sig det gäller organisationsutveckling, coachning eller föreläsningar är Anders syfte att skapa nöjdare kunder, medarbetare och bättre resultat! Han läser erfaret av er grupp och hittar hur ni blir starkare tillsammans. Han hittar ett framgångsrecept, kryddat och skräddarsytt för att just er organisation ska prestera på högsta nivå. Oavsett om han står på scen och inspirerar eller leder ett värdegrundsarbete, så får han alltid högsta betyg på sina utvärderingar.

Anders har en fantastisk förmåga att lyssna in på ett både omtänksamt och nyfiket sätt, samtidigt som han inte värjer sig för att ställa de viktiga frågorna som skulle kunna upplevas för närgångna men som i hans sällskap alltid leder till en djupare förståelse och en mer givande dialog. Nära men aldrig obehagligt. Oavsett om samtalet rör en person, en ledningsgrupp eller en stor publik, sprider Anders värme och välvilja som skapar förtroende och tillit, och det är i det skeendet verklig förändring kan ske.

Anders Lundin anpassar alltid sitt budskap till kundens situation och föreläser bland annat om:

  • Förbättringsledning: ”Att skickliggöra varandra” dvs. Värdegrundsarbete på riktigt. Att gå från ord till handling. Vi blir bättre på det vi tränar på. Vad tränar du på?
  • TEAM: Vad och hur skapas psykologisk trygghet. Ni får konkreta verktyg för hur ni kan arbeta för att skapa hållbara höga prestationer i ert team .
  • Lärande: Feedback på riktigt. Att skapa ett modigt klimat, för att våga medvetandegöra varandra så att vi gör rätt saker. Vad och hur vi skapar justa och livskraftiga relationer byggda på tillit.

Alternativa talare

Mia Törnblom Lisa Clefberg Gunnar Söderström

Foto: Minna Wallin


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.