Anna Tebelius Bodin

En 40.000-årig hjärna i en digital omvärld

Anna Tebelius Bodin är en kunnig, energirik och inspirerande föreläsare som enkelt förklarar psykologin bakom hur vi lär, samarbetar effektivt och hittar motivation. Sedan examen från Harvard University 2004 har hon varit runt i hela Sverige och utomlands och föreläst. Utgångspunkten är alltid hjärnan, men varje teori kopplas till realiteterna i vardagen. Det är konkret, upplysande och tankeväckande. Tempot är högt och interaktionen med deltagarna gör varje utbildning till ett direkt exempel på att det som förmedlas också fungerar.

Utbildningen på Harvard gav Anna insikter om hjärnan och tänkandet och väl hemkommen till Sverige omsatte hon sina kunskaper till konkreta metoder och började föreläsa parallellt med att undervisa. Hon har också skrivit uppskattade böcker om psykologin bakom lärande och motivation. Under 2020 utkom hennes femte bok Den analoga hjärnan i den digitala tillvaron, som nådde förstaplatsen på Adlibris redan under första veckan!

Anna Tebelius Bodin drivs av att höja ambitionen för hur vi arbetar effektivt och faktiskt åstadkommer förändringar i långtidsminnet. Hon vill att ansträngningar ska generera faktiska resultat och minska stressen. För att förbättra resultaten av utbildningsinsatser ger hon alternativ till vedertagna presentationsformer. Hon sticker också hål på spridda myter om hjärnan, motivationsfaktorer och målbyggande.

Deltagare på Annas utbildningar kommer ofta tillbaka för att få veta mer. Insikter om hjärnan väcker intresse, men Anna uppskattas också för sin höga kompetens, inspirerande ton och sin förmåga att hjälpa deltagare att förändra sitt sätt att tänka. De nya tankarna är vad som gör skillnad i deltagarnas arbetsliv och vardag.

Förslag på föreläsningar med Anna Tebelius Bodin:

Stärkande insikter om hjärnan under Corona – en stärkande föreläsning om hjärnan när den behövs som bäst.

Sedan Corona spridit sig över världen har många fått anpassa sig till en ny tillvaro. Det har inneburit arbete hemifrån, saknade sociala kontakter, oro och nya utmaningar. Genom kunskap om hjärnan och dess kemi kan vi förstå oss själva på en ny nivå, som ger stärkta relationer, mer motivation och ökad känsla av meningsfullhet. Föreläsningen ges företrädesvis via Zoom och tiden anpassas efter önskemål.

Den analoga hjärnan i digitala tillvaron – en föreläsning om hjärnan, samtiden och välbefinnande år 2020.

Föreläsningen fokuserar på den nya tillvaro som vår 40.000-åriga hjärna befinner sig i sedan bara drygt 10 år tillbaka. Det handlar om våra signalsubstanser, beteenden, beroenden och den outsinliga tillgången på information, kontakter och socker. Hjärnan som är gjord för att bäst hantera brist är nu satt i överflöd – och det får konsekvenser.

Vårt känslomässiga system i hjärnan har fått ett ökat övertag gentemot vårt tänkande system. Det bidrar till en rad problem, som är allvarliga, men inte olösliga. Tvärtom är lösningarna nästan provocerande enkla. Det handlar om att förekomma evolutionen och göra medvetna val som anpassar vår hjärna efter dagens tillvaro. Följ med på en resa av insikter, berörande exempel, känslomässiga svängningar och en mental goodie-bag av användbara metoder för att idag stärka hjärnan och den psykiska hälsan.

Teori varvas med konkreta exempel och berörande insikter som ger både mentalt och känslomässigt värde.

Vad varje pedagog bör veta om hjärnan, inlärning och motivation

Om den lärande hjärnan – och konsten att forma budskap till kunskap. Det handlar om att bearbeta information, motivationen att tänka, den begränsade uppmärksamheten, bildandet av långtidsminnen och vad allt detta får för konkreta och praktiska konsekvenser för utbildning. Det blir upplägg, presentationsteknik, interaktionsövningar och berättelser med ett tydligt fokus på inlärning. Framförandet är interaktivt med övningar och dialog. Innehållet ska beröra, väcka tankar, stärka, ge kunskaper och engagera deltagarna att lyftas både som pedagoger och lärande.

Anna använder ingen PowerPoint, utan en ritskärm/interaktivt digitalt verktyg som låter presentationen växa fram i realtid, vilket höjer det motiverande dopaminet hos deltagarna/åhörarna.

Anna Tebelius Bodin är pedagog, föreläsare och författare. Hon gör komplexa teorier om hjärnan till praktisk hjälp i vardagen. Det är konkret, vetenskapligt och berörande. Anna har assisterat forskning under sina Masterstudier i psykologi vid Harvard Universityoch har sedan dess undervisat och föreläst (800+) i Sverige och utomlands. Hon har även skrivit ett antal böcker om hjärnan och inlärning. Hennes föreläsningar ger såväl energi som insikter och en mental goodie-bag som inte lämnar någon oberörd.

Anna blev nominerad till Stora talarpriset 2018, samt utsedd till en av Sveriges 100 mest populära föreläsare enligt Eventeffect, 2019.

Du ska anlita Anna Tebelius Bodin när du/din verksamhet vill:

  • Få verktyget till att förändra sättet att tänka på.
  • Lyssna till en expert som förklarar psykologin bakom hur vi lär.
  • Öka samarbetet och motivationen i verksamheten

Sagt om Anna Tebelius Bodin

”En mycket givande, lättsam och positiv föreläsning med flera tydliga och konkreta exempel på vad som händer, hur hjärnan fungerar i olika sammanhang. Bra exempel på olika sätt att skapa struktur för att underlätta lärandet. Tack för en underhållande föreläsning.”

– Pernilla Björling, Ericsson

Alternativa föreläsare

 Mattias Ribbing | Katarina Blom


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.