Arvid Axland

Föreläsare, workshopledare

Arvid Axland

Föreläsare, workshopledare
08-692 95 90
info@talkingminds.se

Arvid Axland

Konsten att skapa meningsfulla upplevelser

När produkter och tjänster blir alltmer lika återstår kundupplevelsen som den viktigaste framgångsfaktorn ett företag har. Arvids mission är att göra företag och dess medarbetare medvetna om vilket värde de har möjlighet att skapa för sin omgivning genom upplevelser. I allt de gör och säger. Om fler företag blir mer emotionella och upplevelseorienterade i relationen med människor så blir vår värld avsevärt bättre, och företagen mer lönsamma. 

Arvid varvar viktiga trender med inspirerande exempel och konkreta metoder. Du kommer att komma ifrån Arvids föreläsning fylld med insikter och konkreta idéer för hur du kan skapa starkare upplevelser för din omvärld. Du kommer också förstå att det är lättare än du tror. Filosofin och metoderna finns beskrivna i den nyutgivna boken Jakten på känslan – konsten att skapa meningsfulla upplevelser, som Arvid skrivit tillsammans med Niels Kjærgaard-Jensen. Se www.jaktenpåkänslan.se

Arvid Axland är en av grundarna till upplevelse- och reklambyrån Pool. Och författare till boken Jakten på känslan – konsten att skapa meningsfulla upplevelser. Han är en flitigt anlitad inspiratör, trendspanare, visionär och workshophandledare både på jättestora konferenser och pyttesmå gruppmöten. Budskapet går lätt att till sig oavsett vilken nivå man befinner sig i organisationen. Det knyter an till universella mänskliga värden som alla kan referera till och känna igen sig i. 
 

När bokar du Arvid för en föreläsning/workshop?

• Du vill höja motivationen i företaget och få ett gemensamt fokus (=kunderna)

• Du vill få inspiration och kreativa metoder för hur ni skapar bra upplevelser hos er

• Du vill ha en trendspaning om vad framtidens konsumenter och medarbetare egentligen vill ha

• Du är orolig över priskonkurrens från nya aktörer på marknaden

• Du behöver få energi in i ett förändringsarbete där kundupplevelsen ligger i fokus

• Du vill få konkreta idéer för hur ert företag kan öka upplevelsevärdet

• Du vill ge publiken en meningsfull upplevelse

Nyckelord:

Föreläsare – Förändringsarbete – Försäljning – Inspiration – Kreativitet – Organisation – Teamutveckling – Effektiva möten – Entreprenörskap