Arvid Axland

Arvid Axland är ingenjören som med tiden har förstått att det trots allt är känslan som avgör, i nästan alla situationer.

När produkter och tjänster blir alltmer lika återstår kundupplevelsen som den viktigaste framgångsfaktorn ett företag har. Arvids mission är att göra företag och dess medarbetare medvetna om vilket värde de har möjlighet att skapa för sin omgivning genom upplevelser. I allt de gör och säger. Om fler företag blir mer emotionella och upplevelseorienterade i relationen med människor blir vår värld avsevärt bättre och företagen mer lönsamma. 

Arvid varvar viktiga trender med inspirerande exempel och konkreta metoder. Du kommer att komma ifrån Arvids föreläsning fylld med insikter och konkreta idéer för hur du kan skapa starkare upplevelser för din omvärld. Du kommer också förstå att det är lättare än du tror. Filosofin och metoderna finns beskrivna i hans populära bok Jakten på känslan – konsten att skapa meningsfulla upplevelser, som Arvid skrivit tillsammans med Niels Kjærgaard-Jensen. 

Arvid Axland är en flitigt anlitad inspiratör, trendspanare, visionär och workshophandledare både på jättestora konferenser och pyttesmå gruppmöten. Budskapet går lätt att till sig oavsett vilken nivå man befinner sig i organisationen. Det knyter an till universella mänskliga värden som alla kan referera till och känna igen sig i.

Arvid har haft toppbetyg från deltagarna på en mängd publika konferenser såsom Tendensdagen, Customer Lojalty conference, 4Good, MyNewsday och AdDay, likaså från skräddarsydda föreläsningar och workshops för bland annat Clarion hotel, Sandvik, SEB, Länsförsäkringar, Hemfrid, Kraftringen, Folkuniversitetet och Värmdö kommun.

Du ska anlita Arvid Axland när du/din verksamhet vill:

  • Höja motivationen i företaget och få ett gemensamt fokus (=kunderna).
  • Få inspiration och kreativa metoder för hur ni skapar bra upplevelser hos er.
  • Få energi in i ett förändringsarbete där kundupplevelsen ligger i fokus.
  • Du vill få konkreta idéer för hur ert företag kan öka upplevelsevärdet.

Exempel på föreläsningar:

Jakten på känslan
Det är känslorna som styr de allra flesta av människors beslut. Lär dig hur man blir mer emotionell i kontakten med omvärlden och inspireras av de företag som lyckas bygga starka relationer till både kunder och medarbetare. Relationer som gör företagen mindre känsliga för konkurrens och prispress.

Kundupplevelsen är allt
När produkter och tjänster blir alltmer lika återstår kundupplevelsen som den viktigaste framgångsfaktorn ett företag har. Lär hur ditt företag kan öka ditt företags värde genom att bli bättre på att skapa starka och meningsfulla kundupplevelser, genom budskap, aktiviteter och handlingar. Du får insikt i viktiga trender och konkreta metoder och exempel för att själv lyckas.

Spelregler för framgångsrika varumärken
Människans syn på vad som är viktigt i relationen till företag förändras nu i grunden. Vad krävs för att attrahera framtidens konsument och medarbetare? Lär dig de tio viktigaste spelreglerna.

Dämpa din digitala ångest
Hur förstärker man kundupplevelsen i en digitaliserad värld? Antalet fysiska kontaktytor minskar och många företag träffar aldrig sina kunder fysiskt. Hur ska digitaliserade branscher bygga starka kundupplevelser och mervärden? Lär dig vilka värden ni kan bygga i varumärket/kunderbjudandet – Det är din guide till digital innovation, tjänsteutveckling och kanalval.

Alternativa föreläsare

Johan Dahl Karin Zingmark

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.