Åsa Lundquist Coey

Åsa Lundquist Coey – Sveriges första (och enda) Doktor (Ph.D) i Management & Complexity med en M.Sc i Organisation & Leadership och en bakgrund som jurist, pedagog och coach.

Åsa Lundquist Coey arbetar dagligen som processkonsult inom chefs- och ledarskap och föreläser på SSE, Stockholm School of Economics (Handelshögskolan) Executive Education inom Advanced Management, där hon tillhör fakulteten.

Specialist på kommunikativt och relationellt arbete; chefs- och ledarskap, coachning, hållbarhet, konflikthantering och förändring, med erfarenhet från många områden och branscher samt forskning inom ledarskap, organisation och senast komplexitet;

Komplexitet är ett tvärvetenskapligt område som innefattar psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, etnologi, gruppdynamik och managementstudier bland annat – vars syfte är att på ett pragmatiskt sätt belysa och förstå makt, förtroende, kommunikation och konfliktens oundviklighet.

Åsa har varit bosatt och arbetat i olika länder så som Jamaica, Nya Zeeland och England. Hon är författare till fem böcker, varav den senaste utkom 2019.  Boken vid namn ”Leda, chefa, coacha i komplexitet –solospel, rävspel & samspel på jobbet!” har gjort stor succé och handlar om hur mer fokus på verkligheten kan få axlar att sjunka och hjälpa oss vidare i arbetslivet.

Åsa gör anslag – föreläsningar, workshops samt längre processprogram för ledningsgrupper, chefer och medarbetare. Några av processerna bedrivs även som forskning. Syftet är att bidra med insikter kring och uppmuntra det som är hjälpsamt för att människor i arbetslivet ska kunna ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap.

Förslag på föreläsningar med Åsa:

Syftet är att alla ska ges kunskap, skakas lite, för nya tankar & idéer, förvånas, inspireras och ta med sig energi, kraft och glädje till vardagen! Många kunder ”blandar” föreläsningarna nedan, det går naturligtvis jättebra att skräddarsy upplägg för just er verksamhet.

Samspel och rävspel:  Föreläsning baserad på hennes senaste bok. Här uppmärksammar vi ideal och verklighet på jobbet och fördjupar oss i praktiskt omdöme, den nordiska pragmatismen! En större medvetenhet om personpolitik, makt och ångest, kan göra att axlar hos alla kan sjunka.

Från ”ideal till verklighet”; Här tar vi sikte på alla floskler och myter som styr mycket av vardagsarbetet. Forskning inom komplexitet avlivar dessa och visar på vad som faktiskt fungerar och därför behöver uppgraderas i betydelse. Det är förmågor, instrument och metoder som vi alla har tillgång till – dags att upprätta det viktiga i arbetet.

Hållbart ledarskap – leda i komplexitet; Engagemang och praktiskt omdöme kan inte ”skapas”, det uppstår som en effekt av vad vi faktiskt redan gör tillsammans varje dag – hur uppmärksammar vi det vi gör för att engagemang och motivation ska kunna uppstå? Spännande insikter från komplexitetens forskning

Alliansbyggande, nudging och lobbying på jobbet Från hierarkier till organisatoriska landskap som innehåller flera små maktcentra. Din ”politiska kompetens” kan visa sig vara din största tillgång i arbetet; vad är den, hur utvecklar man den och jobbar medvetet med den för att skapa organisatoriska resultat?

Hur arbetar man bäst i digitalisering? Integrerade och samverkande arbetssätt ställer andra krav än de individbaserade arbetssätt – där alla jobbar för sig själva – vi har haft de senaste åren. Här presenteras ny forskning inom integrerade arbetssätt med fokus på makt och intentioner.

Alternativa föreläsare

Ari Riabacke Hélène Barnekow


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.