Åsa Lundquist Coey

Sök tillgänglighet

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Föreläsare

Sveriges första (och enda) Doktor (Ph.D) i Management & Complexity med en M.Sc i Organisation & Leadership och en bakgrund som jurist, pedagog och coach.

Åsa arbetar dagligen som processkonsult inom chefs- och ledarskap och föreläser på SSE, Stockholm School of Economics (Handelshögskolan) Executive Education inom Advanced Management, där hon tillhör fakulteten.

Specialist på kommunikativt och relationellt arbete; chefs- och ledarskap, coachning, hållbarhet, konflikthantering och förändring, med erfarenhet från många områden och branscher samt forskning inom ledarskap, organisation och senast komplexitet;

Komplexitet är ett tvärvetenskapligt område som innefattar psykologi, sociologi, filosofi, antropologi, etnologi, gruppdynamik och managementstudier bland annat – vars syfte är att på ett pragmatiskt sätt belysa och förstå makt, förtroende, kommunikation och konfliktens oundviklighet.

Åsa har varit bosatt och arbetat i olika länder; Jamaica, Nya Zeeland och England och den femte boken är snart ute;  ”Leda, chefa, coacha i komplexitet –solospel, rävspel & samspel på jobbet!” hur mer fokus på verkligheten kan få axlar att sjunka och hjälpa oss vidare i arbetslivet”.

Åsa gör anslag – föreläsningar, workshops samt längre processprogram för ledningsgrupper, chefer och medarbetare. Några av processerna bedrivs även som forskning. Syftet är att bidra med insikter kring och uppmuntra det som är hjälpsamt för att människor i arbetslivet ska kunna ta sig fram i ett växande komplext organisationslandskap.

Sagt om Åsa Lundquist Coey

  • Nya chefsprogrammet scorade 98% på användbarhet av deltagare från Stockholms Stad; ”- Briljant, perfekt blandning av teori och praktik. Överträffade alla förväntningar.