Brit Stakston

Brit Staktson Digitalisering

Sök tillgänglighet

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Föreläsare

Brit Stakston är medie- och kommunikationsvetare och en av landets främsta experter inom digitalisering och strategisk kommunikation. Hon är en flitigt anlitad talare, inspiratör, workshopledare och moderator inom området. Energin och engagemanget bubblar hos Brit och det är tydligt att hon brinner för att hjälpa olika verksamheter att öka sin synlighet och genomslagskraft.

Efter sju års intensivt föreläsande om digitalisering har Brit lärt sig precis vilka utmaningar och möjligheter som det förändrade medielandskapet medför. Hon har vaskat fram de bästa och mest användbara redskapen för hur vi kan undvika misstagen och ta vara på chanserna som erbjuds, och hon älskar att dela med sig av denna värdefulla erfarenhet! Hon har suttit i regeringens Digitaliseringsråd under åren 2010-2014 och är idag ledamot i Presstödsnämnden.

Brit är grundare till den digitala tankesmedjan och byrån Stakston, som på olika sätt jobbar med att optimera och utnyttja digitaliseringen för verksamhets- och affärsutveckling. Dessutom är Brit en ofta anlitad expertkommentator för frågor om just digitalisering, trendspaningar, sociala medier och medievanor.

Du ska anlita Brit Stakston när du/din verksamhet vill:

  • Undvika fallgroparna och utnyttja möjligheterna med digitalisering
  • Få inspiration, idéer och konkreta verktyg på hur ni kan kommunicera smartare utåt
  • Ha en dedikerad föreläsare som vet att lyfta fram det mest relevanta för just er verksamhet