Charlotta Rydholm

Charlotta Rydholm är en av Sveriges mest anlitade facilitator. Hon samtalar om förändringsförmågan hos individen, i gruppen och i organisationen. Det är en stund med många skratt och med förtydliganden av ord som innovation/design thinking/processstyrning. Föreläsningen avslutas med handfasta råd för att kunna identifiera ett förändringsbehov, se vinsten och sedan sätta igång förändringen.

Att vara en facilitator är att omvandla ett problem till en utmaning och sedan få en grupp att vilja gå mot möjliga lösningar. Och för att vilja göra detta behöver vi gilla förändring. Genom att skapa tillit så att en hel del skratt, funderingar och självinsikt tillåts i rummet, använder Charlotta Rydholm värdefulla processer för att skapa verklig förändring.

Charlotta Rydholm har gett ut en handfull böcker i ämnet, är tidigare utbildningschef på Berghs School of Communication och driver flera projekt som utforskar vad som händer med vår kreativitet när den tillåts möta andras perspektiv.

Föreläsningen “Omsätta samtal till handling”
Det finns en utmaning i att se arbetsplatsens ansvar för att skapa hållbara medarbetare. Denna workshop går från samtal till handling. Charlotta Rydholms företag .tobegin har under åren 2018 och 2019 genomfört över 80 stycken workshops för att skapa hållbara arbetsplatser och respektfulla samarbeten.
Ni får:

  • Lära er arbeta med O-modellen, Främjartekniker och Runda Modellen.
  • Hjälp att se brister i ledarskap och relationer som kan leda till t.ex. kränkande särbehandling och sexuella trakasserier.
  • En gemensam, samlad kunskap om hur ett självledarskap minimerar otydlighet.
  • En modell för att vända utmaningar till möjligheter.
  • Riktlinjer för framtida arbete för en hållbar och inkluderande arbetsplats.

Charlotta Rydholms föreläsning “The importance of being kind”

During this workshop we will explore the notion of kindness in the workplace.

For example, we will look at why knowledge sharing is important for the soul and the business, why inclusion is important for society and business, and why being kind is vital to humanity.

Hålls tillsammans med Canan Yasar, andrapristagen till Sveriges superkommunikatör 2018 i samband med grundandet av All of Us.

Charlotta Rydholms föreläsning “Facilitera förändring”

Charlotta Rydholm menar att facilitera är att inkludera olika perspektiv för att leda en förändring framåt, med hjälp av ett medvetet ledarskap för att hitta gemensamma syfte och mål.

En facilitator ses ofta med olika modeller och processer för att upptäcka, utveckla, designa och leverera kunskap och lösningar.
Facilitatorn ansvarar för processen, vare sig det handla om en förändring i en organisation eller om att
få nya insikter.

Med en föreläsning av Charlotta Rydholm får ni:

  • Kunskap om hur Double och Quad Diamond fungerar.
  • Prova på hur en innovations- och en grupputvecklingsprocess fungerar.
  • Ökad förståelse i hur gruppen behöver utvecklas i samma takt som förändringen.
  • Kunskap om hur en facilitator delar, summerar och utvecklar kunskap.

Alternativa föreläsare

Helena Furmarker | Susanne Canu

Sök tillgänglighet

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.