Charlotta Rydholm

Charlotta Rydholm är facilitator, författare och processledare. Hon har en bakgrund i reklam- och kommunikations­branschen. Charlotta har varit utbildningschef på Berghs SoC och driver konceptet Soffice; en pågående lärandeprocess som under sina åtta år har fått över hundra människor med skilda perspektiv att mötas. Charlotta är en av Sveriges främsta facilitator och har gett ut fyra böcker i ämnet. Hon är en flitigt anlitad samtalsledare, såväl digitalt som fysiskt.

Genom att skapa tillit så att en hel del skratt, funderingar och självinsikt tillåts i rummet, använder Charlotta Rydholm värdefulla processer för att skapa verklig förändring.

Under Charlottas föreläsningar utlovas hög energi, engagemangsvilja hos deltagarna och konkreta verktyg som kan användas direkt efter föreläsningens slut.

Förslag på föreläsningar och/eller utbildningar med Charlotta Rydholm:

Mötessmarthet

Skapa möten med högt engagemang  och närvaro! Detta är en inspirationsföreläsning i digitala och fysiska mötestekniker som främjar engagemang och närvaro. Det finns möten och så finns det möten. Säg att du är tydlig med Varför du vill ha ett möte, vilka Förväntningar som finns och vilket det Önskvärda resultatet är. Halva jobbet gjort. Sedan är det just det här med engagemanget, främjartekniker och en förmåga att få deltagarna att uppleva mötet som det viktigaste som finns. Hur gör du då?

Vad du lär dig:

 • Före:
  Svara på alla frågor i modellen I DO ARRT, så är grunden lagd för ett riktigt fint möte.
  Bli vän med korta filmsekvenser och lär dig tänka tvärtom.
 • Under:
  Mixa interaktion med reflektion, ljud med tystnad, pratande med lyssnande.
  Fundera på din egen närvaro som mötesledare. Var har du till exempel dina händer? Hur placerar du din kropp för att öka känsla av involvering? Och vad visar glasögonen upp för mottagaren när du minst anar det?
 • Efter:
  Lär dig att ett digitalt möte slutar på ett annat sätt än ett fysiskt. Var till exemepl sist ut ur det digitala rummet. Summera ett möte med hjälp av en film till alla medverkande. Skapa en framåtrörelsen att faktiskt gå just framåt även när mötet är slut.

Hur du omsätter samtal till handling

Det finns en utmaning i att se arbetsplatsens ansvar för att skapa hållbara medarbetare. Denna föreläsning är i workshopformat och tar gruppen från samtal till handling. Charlotta Rydholms företag .tobegin genomför regelbundet dessa workshops, som skapar hållbara arbetsplatser och respektfulla samarbeten.
Ni får:

 • Lära er arbeta med O-modellen, Främjartekniker och Runda Modellen.
 • Hjälp att identifiera utvecklingspotentialen i individens och gruppens ledarskap och relationer.
 • En gemensam, samlad kunskap om hur ett självledarskap minimerar otydlighet.
 • Vara med om en modell som vänder utmaningar till möjligheter.
 • Riktlinjer för framtida arbete för en hållbar och inkluderande arbetsplats.

Facilitering

Charlotta Rydholm menar att facilitera är att inkludera olika perspektiv för att leda en förändring framåt, med hjälp av ett medvetet ledarskap för att hitta gemensamma syfte och mål.

Denna kurs ger dig värdefull kunskap om hur du skapar och leder engagerande samtal, smarta möten, driver kreativa processer i det digitala, fysiska och hybrida rummet. Genom att använda olika tekniker nås slutmålet på ett effektivt sätt och med bibehållet engagemang.
En facilitators expertis är att med enkelhet kunna manövrera samtal, utmaningar och oliktänkande framåt, oavsett plattform (digital, hybrid, fysisk), deltagare (projektgrupp, ledning, individ) eller miljö (privat, kommunal, ideell). Facilitatorn utvecklar en förmåga att verbalisera de stora dragen, för att sedan kunna göra det greppbart och leda organisationsförändringar, planera kreativa workshops och hantera gruppdynamik. Den ger både ett strategiskt och ett kreativt perspektiv på fysiska/hybrida/digitala möten och workshops.

Alternativa föreläsare

Mia Törnblom | Susanne Canu

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.