Charlotte Signahl

Charlotte Signahl är en uppskattad föreläsare som vågar använda humor, kärlek och fakta för att ge dig som publik inspiration och mod att inse att ansvaret och möjligheter till lösningar ligger hos oss alla. Charlotte anlitas både av arbetsplatser som har stora utmaningar och konflikter och av arbetsplatser där det främst behövs lite energi och skratt för att motivationen ska öka och arbetet för en mer inkluderande arbetsplats ska ta fart igen. Att lyssna på Charlotte Signahl ger många skratt men framförallt ger det insikter som gör dig hoppfull och får dig att inse din egen betydelse.

Hon har utbildat och föreläst inom området motivationspsykologi, mänskliga rättigheter, mångfald och diskriminering sedan slutet av 1990-talet. Charlotte är mest intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör och hur vi kan möta andras beteende och kanske förändra vårt eget när det behövs.

Charlotte Signahl har ett grundmurat engagemang för de mänskliga rättigheterna som tar sig uttryck i ideellt engagemang på flera nivåer och dimensioner och som alltid har funnit där. Charlotte var i unga år förbundsordförande för Röda Korset Ungdomsförbund och hennes arbete i Röda Korsetrörelsen är fortfarande en viktig del av hennes engagemang.

Denna urkraft som är Charlottes signum – att se varje människa och möta henne där hon är utan att döma – gör Charlotte till en unik inspiration och motivationsföreläsare. Tillsammans med hennes kunskaper i psykologi, teologi och historia skapar hon dessutom föreläsningar med ett djup och kunskapsbredd som gör att den landar hos dig som publik på ett bestående sätt.


Förslag på föreläsning med Charlotte Signahl: 

  • Måste jag älska varenda jävel? – En föreläsning om samarbete och värderingar.
  • Jämställdhet på 90 minuter- går det!? – Vad är jämställdhet och hur kan det ses från olika håll? Vad är jämlikhet och vad är skillnaden?
  • Mångfald besvärligt härligt?! – En föreläsning om mänskligt beteende, normer och diskriminering.
  • Mycket vill ha mer, hur oförskämd får en liten gumma vara? – En föreläsning om motivation och medmänsklighet inom vården.
  • Men har du ingen humor eller?! – En föreläsning om härskartekniker, trakasserier och hur mobbning dödar vår motivation.
  • Motivation på några minuter – går det? – En föreläsning som utgår från aktuell forskning kring motivation och som gärna kombineras med en workshop-del.
  • Måste orka tala om det sunkiga – en föreläsning om härskartekniker, trakasserier och hur mobbning dödar vår motivation.
  • Moderator/ processledaruppdrag.

Alternativa föreläsare
Navid Modiri | Soledad Pinero


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.