Charlotte Signahl

Föreläsare

Charlotte Signahl

Föreläsare
08-692 95 90
info@talkingminds.se

Charlotte Signahl

Charlotte Signahl är en uppskattad föreläsare som vågar använda humor, kärlek och fakta för att ge dig som publik inspiration och mod att inse att ansvaret och möjligheter till lösningar ligger hos oss alla. Charlotte anlitas både av arbetsplatser som har stora utmaningar och konflikter och arbetsplatser där det främst behövs lite energi och skratt för att motivationen ska öka och arbetet för en mer inkluderande arbetsplats ska ta fart igen. Att lyssna på Charlotte Signahl ger många skratt men framförallt ger det insikter som gör dig hoppfull och får dig att inse din egen betydelse.

Charlotte Signahl har ett grundmurat engagemang för de mänskliga rättigheterna som tar sig uttryck i ideellt engagemang på flera nivåer och dimensioner och som alltid har funnit där. Charlotte var i unga år förbundsordförande för Röda Korset Ungdomsförbund och hennes arbete i Röda Korsrörelsen är fortfarande en viktig del av hennes engagemang.

Denna urkraft som är Charlottes signum att se varje människa och möta henne där hon är utan att döma gör Charlotte till en unik inspiration och motivationsföreläsare. Tillsammans med hennes kunskaper i psykologi, teologi och historia skapar hon dessutom föreläsningar med ett djup och kunskapsbredd som gör att den landar hos dig som publik på ett bestående sätt.”


Förslag på föreläsning med Charlotte Signahl: 

Måste jag älska varenda jävel?
Så många är så rädda för att göra eller säga fel. Men så många enkla knep det finns! En föreläsning om psykologiska mekanismer bakom rädsla, trygghet och några etikettsknep för att överleva i en ny verklighet. Vad måste ett företag, en offentlig verksamhet eller en privatperson faktiskt veta, göra, leva upptill och förstå i en omgivning som präglas av stor mångfald i värderingar, vanor, upplevelser och erfarenheter? Vad betyder ord som kulturkompetens, normkreativitet och vad är ett inkluderande språk?

Det någon uppfattar som en rå men hjärtlig jargong uppfattar någon annan som en kränkning. Grunderna för ett gott samarbete och motivation – vad säger forskningen? Hur kan vi använda den beteendevetenskapliga forskningens tillämpningar, till exempel ACT, för att minska den stress och de konflikter som uppstår när olika människor ska samsas i samma miljö? Varför stressar mångfald?

Det någon uppfattar som en rå men hjärtlig jargong uppfattar någon annan som en kränkning. Vilka förutsättningar behövs för ett bra samarbete och en bra kommunikation? När leder våra samarbeten till leverans och när till konkurrens? Grunderna för ett gott samarbete och motivation – vad säger forskningen? Hur kan vi använda den beteende vetenskapliga forskningens tillämpningar, till exempel ACT, för att minska den stress och de konflikter som uppstår när olika människor ska samsas i samma miljö?

En handfast och humoristisk föreläsning. Efter tio år som föreläsare inom det så kallade mångfaldsområdet vill jag nu så gärna dela med mig av allt jag lärt och alla tankar jag fått, lite lag, lite exempel och några metoder för en mer effektiv, konstruktiv och motiverande vardag. Måste jag älska varenda jävel? – en föreläsning som vuxit fram genom livet som mångfaldsarbetare, om möten med intoleranta feminister, om konfrontationer med rasister, möten med tokliberaler, om dogmatiska vänsteraktivister, en och annan islamist och om kärleken till att vi alla innerst inne vill bli sedda, bekräftade och älskade.

Charlotte! Tack! Så bra! Din inledning, helt briljant och fortsättningen, lysande!
Att du är kunnig inom ditt område råder det ingen tvekan om och du kan förmedla det på ett sätt som berör och får publiken att lyssna. Är så glad att jag hade möjligheten att få boka in dig hos oss denna dag och kommer att varmt rekommendera dig till andra!”
– Louise Jacobsson. Projektledare, Uppsala Kommun.

Nyckelord:

Föreläsare – Förändringsarbete- Hälsa – Inspiration – Kommunikation – Konflikthantering – Krishantering – Inspiration – Mångfald – Organisation – Teamutveckling