Chris Sundqvist Järn

Med utgångspunkt i att ”det måste vara lättsamt och underhållande för att fastna” har Chris föreläst i mer än 18 år kring kommunikation, självinsikt och ledarskap!

För Chris Sundqvist Järn lockade en karriär som dans- och musikalartist. Men studierna tog henne till Paris, en examen i ekonomi samt ett jobb på IT-jätten IBM. Efter en snabb karriär på både IBM och senare på WM-data, som framföra allt Key Account-säljare och säljchef, valde Chris att starta eget. Hon startade då ett litet förlag med egen bok, ett företag som utvecklat skyddsvästar för jakthundar mot vargattacker samt egen tillverkning och försäljning av italiensk glass. Men det var något som lockade än mer – DISC-teorin!

Chris passion och kärnan har i alla år varit föreläsningar och workshops med utgångspunkt i DISC-teorin. Vilken är din eller dina styrkor? Använder du dina styrkor på bästa sätt och hur kan du uppfattas av någon som inte tänker som du själv? Hur kan du känna igen någon annans styrka och hur kan du i så fall matcha den personen för att skapa engagemang och trovärdighet. Genom att se, accepterar och respekterar varandras olikheter förstår och samarbetar vi bättre. Med Chris får du som ledare insikt om människors olika drivkrafter och den potential som frigörs då dina medarbetare blir matchade på rätt sätt. Motivation, engagemang, lust, handlingskraft är bara några av resultaten. Oavsett om du ska arbeta, leva med eller leda, kommer du att ha nytta av insikterna.

Alla andra kanske inte tänker som du! Chris styrka är att på ett humoristiskt, lättsamt och inspirerande sätt förmedla insikter och tankenötter om hur du själv kommunicerar. Chris använder sig av DISC-teorins färger för att på ett tydligt sätt förmedla våra olikheter, men är noga med att inte ”facka-in” människor eftersom vi alla är så mycket mer än en eller ett par färger. Kan vi däremot använda teorin och färgerna som en förklaringsmodell till hur olika vi kan tänka, då finns det en nytta med att använda dem.

Förslag på föreläsning med Chris Sundqvist Järn:

TÄNKER INTE ALLA SOM JAG? 

En föreläsning för dig som samarbetar eller leder någon som är olik dig själv. Chris beskriver närmare hur våra kommunikationsmönster påverkar oss. Alla människor har olika inställningar till och behov av omväxling, makt, noggrannhet och tempo. Genom att förstå detta skapar man också en större förståelse och medvetenhet för andra människor. Genom att en hel organisation får ökade insikter kring detta uppkommer många positiva effekter för såväl organisationen som för alla som jobbar där.

Chris ger er verktygen för att på ett lättsamt sätt öka förståelsen, insikter och acceptansen för så väl egna som andras styrkor och drivkrafter. Genom insikterna får ni en förklaringsmodell till hur olika personer agerar och reagerar. Ni får en större förståelse för andras styrkor och hur ni kan undvika missförstånd och i stället öka gruppkänsla, engagemang, service och kommunikation – både inom ledningsgruppen och i samarbete med personal och kunder.

LÖNSAMT LEDARSKAP
Lär dig att utnyttja potentialen hos medarbetarna!
”Lönsamt ledarskap” är en utmärkt föreläsning för ledare som inte bara vill förstå sitt eget sätt att kommunicera, utan även förstå hur medarbetarna påverkas av ledarens sätt att kommunicera. Föreläsningen passar för alla typer av ledare. Ni får konkreta tips för att som ledare matcha medarbetarnas drivkrafter för att öka motivation och produktivitet. Engagemang, lust, handlingskraft, arbetsglädje är bara några av de positiva resultat som kan uppnås med hjälp av Chris!

SÄLJINSIKT
Föreläsningens inriktning är att utifrån säljarens egna kommunikationssätt identifiera kundernas drivkrafter. Genom att matcha drivkrafterna skapar du större förtroende, får en mer effektiv säljprocess och nöjdare kunder. Chris går närmare in på hur de olika stadierna ser ut, från första mötet till avslut och uppföljning. Anpassa din kundkommunikation för att underlätta ett beslut, skapa en långsiktig kundrelation, öka förtroendet och sälja mer!

SERVICE – SKA DET VARA SÅ SVÅRT?
Den här föreläsningen är anpassad för er som vill stärka er service och ert bemötande. Chris utgår från medarbetarnas egna drivkrafter och sätt att kommunicera. Service är i allra högsta grad personlig och handlar om att kunna bemöta människors behov. Vi måste därmed också se våra egna styrkor och svagheter. För att sedan kunna leverera en bra service behöver vi utifrån våra styrkor hitta och möta kundens förväntningar. Det och mycket mer får du med Chris Sundqvist Järn och ”Service”!

Alternativa föreläsare

Elizabeth Kuylenstierna| Eric Thyrell


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.