Christian Altenius

”Hybridera mera!” – en spännande föreläsning med Christian Altenius!

Christian Altenius inspirerar med en av Sveriges mest högaktuella föreläsningar och visar på utmaningarna, fallgroparna och möjligheterna i hybridvardagen.

Vi är äntligen på väg tillbaka efter pandemin och hybridarbete är nyordet på allas läppar! Men vi befinner oss på oplöjd mark där frågetecknen är många. Hur leder, kommunicerar och samverkar vi optimalt i hybridvardagen? Hur vi skapar vi en gemensam arbetsplatskultur och säkerställer lika villkor och förutsättningar för kontors- vs distansarbete? Hur jobbar vi tillsammans, även på distans?

”Hybridera mera!” är en högaktuell och engagerande föreläsning med Christian Altenius där vi utforskar hybridvardagens utmaningar, fallgropar och framför allt möjligheter. Föreläsningen tar avstamp i vad som upplevdes som arbetsplatsens tre största utmaningar under pandemin:

  • Att få samverkan och kommunikation att fungera på distans
  • Skapa återhämtning och att sätta gränser mellan arbete och fritid
  • Avsaknaden av den sociala gemenskapen

Just avsaknad av den sociala gemenskapen betraktades som den enskilt största utmaningen, vilket  gör detta till en av de riktigt stora frågorna även i hybridvardagen: att fortsätta arbeta tillsammans för en socialt sammanhållen arbetsplats.

Med mer än tio år som eftertraktad föreläsare har Christian skapat en personlig touch och är uppskattad för sin skicklighet i att bygga broar mellan olika ämnen, och genom ständigt uppdaterade goda exempel som utgör hjärtat i Christians föreläsningar.

Christian Altenius är f.d. sjöofficeren och socialentreprenören som tilldelades Relationspriset 2009 för framgångssagan Citypolarna.se, och har sedan dess varit en populär föreläsare som även gärna föreläser på danska och franska.

Boka Christian Altenius och ”Hybridera Mera!” för en rivstart i hybridvardagen!

Alternativa talare

Gustav Molnar


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.