Christian Altenius

Christian Altenius inspirerar med några av Sveriges mest högaktuella föreläsningar:

  • Socialisera Mera! – Samhörighet och samarbete i vår hybrida arbetsvardag

  • Hybridera Mera! – Vi gör det vi gör där vi gör det bäst!

  • Engagera Mera! – Knäck koden till platsoberoende ledarskap och självledarskap

Christian Altenius är socialentreprenören som föreläser om våra livsviktiga sociala sammanhang som är avgörande för vårt välbefinnande, samhörighet och samarbete i arbetsvardagen.

Med mer än tio år som eftertraktad föreläsare har Christian Altenius skapat en personlig touch och är uppskattad för sin skicklighet i att bygga broar mellan olika ämnen. Christian har ständigt uppdaterade goda exempel som utgör hjärtat i hans föreläsningar. Hans skicklighet och kompetens lyser starkt när han föreläser med sin härliga utstrålning.

Christian Altenius tilldelades Relationspriset 2009 för framgångssagan Citypolarna.se. Han har sedan dess varit en populär föreläsare som även gärna föreläser på danska och franska.

Med mer än 15 års erfarenhet som föreläsare och inspiratör kring socialt välbefinnande & hälsa erbjuder Christian ett genuint och mångfacetterat perspektiv på välbefinnande, samhörighet, arbetsglädje och arbetsplatskultur.

Bland områden som Christian föreläser kring: Ofrivillig ensamhet, Ålderism, Kompetensförsörjning, Arbetsvardagen, Föreningsliv etc.

Mer om Christian Altenius föreläsningar:

Socialisera Mera!
Att återfå vi-känslan och stärka upp samhörigheten tillhör arbetsplatsernas största utmaningar just nu. Samhörighet skapar en kollektiv effektivitet och föder synergier som vida överstiger den individuella förmågan. Vidare är det i den sociala samhörigheten vi hämtar energi och skapar återhämtning i tider av oro och stress. Vi behöver helt enkelt varandra! I Socialisera Mera! får du ökad förståelse för hur vi stärker upp KaSam, Känsla av Sammanhang, i vår hybrida arbetsvardag, för ökat välbefinnande, meningsfullhet och effektivitet. Samt hur vi skapar strategi för återhämtning och struktur för gränssättning mellan arbete/fritid.

Hybridera Mera!
Så är vi i full gång med att mejsla ut vår nya hybrida arbetsvardag. Vi befinner oss på oplöjd mark och utvecklas genom att testa oss fram – och framför allt, vi lär av varandra. I Hybridera Mera! får du goda exempel på hur andra organisationer möter upp utmaningarna som omgärdar hybridvardagen. Du får även djupare inblick i  hur vi skapar vi tydlighet och samsyn kring när/var/hur vi arbetar, hur vi samverkar och kommunicerar optimalt, samt hur vi skapar en gemensam kultur i vår platsoberoende arbetsvardag.

Engagera Mera!
Motivation och engagemang är avgörande faktorer för en fungerande hybridvardag. Mycket bottnar i ett aktivt ledarskap, som nu rör sig alltmer mot målstyrning. Vilket i sin tur kräver ett mer aktivt medarbetarskap och självledarskap, som ingalunda är något man gör själv, utan i högsta grad sker i tät samverkan med andra. I Engagera Mera! får du insikt kring hur vi jobbar med de fyra T:na; Tillit, Tydlighet, Tillgänglighet och Transparens, för att höja graden av motivation och engagemang, samt hur vi förebygger motivationstapp under de perioder vi jobbar mycket på distans, något som har en direkt koppling till en annan av arbetslivets riktigt stora utmaningar: att behålla den kompetens vi lyckats attrahera.

Föreläsningarna kan med fördel kombineras och anpassas efter behov och önskemål.

För en kulört bild av Christians olika föreläsningar, titta gärna på den inspirerande videon. (med länk om jag får lägga till en sådan)

Varmt välkommen att boka Christian Altenius!

Fler rubriker med Christian Altenius:

  • Ålderism – Om de åldersrikas revansch i den hybrida arbetsvardagen.
  • Ensamhet/De ensamma männen – Om ofrivilliga ensamheten, vår snabbast växande samhällsutmaning, och vad det gör med vår psykiska och fysiska hälsa. Med goda exempel visar Christian på vad samhället och individen kan göra för att lindra eller bryta den ofrivilliga ensamheten.

Christian föreläser även på engelska, franska och danska:

  • Shaping Hybrid Work and the Flexible Workplace – föreläsningen Hybridera Mera på engelska
  • La Nouvelle Normalité d’une perspective Scandinave – föreläsning på franska om det nya normala ur ett fransk-skandinaviskt perspektiv
  • Hybridere Mere! – fællesskab og samarbejde i den hybride arbejdshverdag. Hvad kan de skandinaviske lande lære af hinanden? Föreläsningen Hybridera Mera på danska, ur ett skandinaviskt perspektiv

Alternativa talare

Gustav Molnar


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.