Emma Fahlstedt

Emma Fahlstedt har arbetat som digital strateg och med kommunikation i olika former i över tio år. Hon har varit chef för Centerpartiets egna kanaler och haft en nyckelroll i ett flertal valrörelser. Hon har en bakgrund som journalist och har också varit digital strateg på bland annat Migrationsverket. Idag är Emma verksam som kommunikationsrådgivare och i den rollen har hon lotsat såväl myndigheter, som företag och organisationer genom digitala utmaningar.

Sociala medier ibland kan upplevas som skrämmande och svårt. Emmas föreläsningar visar på motsatsen och på vilka möjligheter som finns. Hon har stor erfarenhet av krishantering i just sociala medier. Utifrån sin bakgrund som journalist och politisk kommunikationsstrateg vet hon hur man både förebygger kris och drev, men också hur man hanterar det när det väl sker.

Emma Fahlstedt har mångårig erfarenhet från digitalt ledarskap, både att leda medarbetare i en digital tid och på digitala plattformar, men också att driva det digitala utvecklingsarbetet framåt. Frågor som hur man får med sig medarbetare, medlemmar och kunder på tåget och hur man tar tillvara på engagemanget från de lojala som kanske inte hörs mest och kanaliserar det på digitala plattformar, är något Emma brinner för.

Hennes utgångspunkt är att människor vill engagera sig, men alldeles för sällan ges förtroende och möjlighet att faktiskt omsätta engagemanget i praktisk handling som leder till mätbara resultat.

Emma är också en efterfrågad process- och workshopledare för att hjälpa organisationer att ta nästa steg i sin digitala kommunikation, skapa samhörighet och inspiration som också leder till handling.

Emma Fahlstedt’s föreläsningar är alltid anpassade efter de unika förutsättningarna, men exempel på rubriker är:

Loj eller lojal – så engagerar du trogna medlemmar, medarbetare och kunder

I varje organisation finns de där, de lojala som inte gör särskilt mycket väsen av sig, men heller inte engagerar sig. Det är den stora massan av motsvarigheten till early-adopters och som sällan får någon uppmärksamhet. Tänk om man istället gör tvärtom, och engagerar dessa trogna medlemmar, medarbetare och kunder?

Emma Fahlstedt visar med konkreta exempel, inte minst från Centerpartiets lyckade arbete, på hur detta kan gå till, vad det kan leda till och bygger det hela på aktuell forskning.

Sociala medier för chefer och ledare

I rollen som chef och ledare kan sociala medier lätt upplevas som något jobbigt, svårt och kanske läskigt och det kan vara svårt att se de möjligheter och potential som finns där. Det handlar både om rekrytering, men också för att uppmuntra – istället för begränsa – engagemang från medarbetare i sociala medier.

Emma avdramatiserar, ger konkreta och inspirerande exempel och går inte minst igenom do:s and dont´t:s för att ge de bästa verktygen och för att hantera digitala kriser och drev, både för att förebygga att de bryter ut, och under tiden.

Generationsfrågan – Från Anslagstavlan till TikTok

Med en ny generation som kommunicerar på SnapChat och TikTok, och en äldre generation som växt upp med telefonsvarare och fysiska julkort blir det lätt både utmanande, och spännande krockar. När dessa båda perspektiv ska samsas och mötas på en arbetsplats kan det lätt gå snett, eller så tar man chansen och nyttjar hela generationsklyftan för att skapa framgång. En föreläsning med såväl humor som allvar och med fokus på möjligheter.

Framgångar och fallgropar – inspirationsföreläsning för att våga växa digitalt och skapa framgång tillsammans

Hur växer man som organisation och varumärke digitalt, och hur ska man inte göra? Det kan lätt kännas krångligt och svårt att bygga varumärke och växa i digitala och sociala plattformar. Emma Fahlstedt ger framgångsexempel men också fallgropar att undvika, allt kryddat med konkreta exempel som i många fall bygger på personligt upplevda erfarenheter.

Samtal och dialog i sociala medier – att möta kunder, medlemmar och allmänhet

När alltifrån valstugor till kundtjänst flyttar från fysisk miljö eller telefon till sociala medier, finns stora vinster att göra. Men också svåra frågor, som hur man egentligen hanterar en ständigt pågående dialog som är öppen för alla – och där alla också ser svaren som ges. Med inspiration från en rad kända varumärken och exempel på hur de lyckats och misslyckats tar Emma oss med i en inspirerande föreläsning om samtal och möten i sociala medier.

Krishantering i sociala medier – förebygg och hantera

Kris och drev i sociala medier kan få stora konsekvenser för såväl individer som organisationer. Emma går, med utgångspunkt från nationell politik men också med ett flertal andra exempel, igenom krishantering i sociala medier, dess logik och hur man bäst kan hantera drevet när det kommer och förebygga att det överhuvudtaget sker.

Workshopledare och moderator

Emma Fahlstedt anpassar alltid innehåller och temat för varje tillfälle, ovan ska ses som inspiration.

Alternativa föreläsare

Frida Boisen


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.