Fredrik Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt är en mycket erfaren och kritikerrosad talare, och belönades med utmärkelsen ”Årets talare – Hederspris” 2016. Med sin erfarenhet av posten som stadsminister och ledare för ett flertal stora nationella och internationella organisationer, har han en unik och bred insikt i många ämnen.

Reinfeldt anlitas ofta som föreläsare såväl som öppnings – eller avslutningstalare vid konferenser och externa kundevenemang, både i Sverige och utomlands. Han är expert på att analysera och tala om vår omvärld och dagsaktuella ämnen, och att knyta an dessa till ert behov. Vad som händer i vår värld just nu och hur vi ska tolka detta utifrån vårt företags/organisations situation, samt vad som krävs av en modern ledare i den allt mer digitaliserade världen, är frågor som Fredrik Reinfeldt gärna talar om.

Fredrik Reinfeldt blandar i sina föreläsningar sin stora kunskap och erfarenhet med nyfikenhet och humor, och hans tal beskrivs av många som en ögonöppnare kring vad som sker i omvärlden och hur det påverkar oss.

Utifrån ert behov skräddarsyr Reinfeldt sina uppdrag, och han har talat om allt från geopolitiska förändringar, digitaliseringens möjligheter och faror, hållbarhetsfrågor, global ekonomi, förutsättningar för handel och frågor kring mänsklighetens utveckling, för att nämna några ämnen. Han har även fördjupat sig i hur vi minskar brottsligheten och skapar tryggare städer, samt innebörden av att vi blir allt fler som kommer leva tills vi är 100 år gamla – ett ämne som han dessutom skrivit om i boken Nya livet – Om att leva till 100 år, arbeta till 75, börja om vid 50 och komma igång vid 25.

Förslag på föreläsningar med Fredrik Reinfeldt:

  • Omvärldsanalys, hur påverkar det globala politiska läget världen och olika marknader. Den geopolitiska maktförskjutningen mellan USA och Kina, Brexit och framtiden för världshandeln. I anförandet vägs också in världsekonomin, befolkningsförändringar som påverkar olika marknader och urbanisering.
  • Ledarskap i tider av snabb förändring. Hur anpassar man sitt ledarskap till den snabba förändring som sker. Hur får man med sig medarbetarna och kunderna?
  • Det nya 100-åriga livet, hur kommer det påverka hur vi lever och vad vi efterfrågar. Hur ska vi lära oss ställa om mitt i livet när digitaliseringen förkortar olika businesscykler.
  • Digitalisering, hur kan företag och olika delar av Sverige ligga i framkant för att kunna växa. Vilka krav på förändring kommer den nya digitala tekniken att medföra?
  • Det svenska ekonomiska undret, hur blev Sverige en av världens mest framgångsrika och konkurrenskraftiga ekonomier och finns det några nya utmaningar när vi blickar framåt?
  • Hållbarhet, hur ska vi anpassa oss till klimatomställningen och hur kan företag arbeta med hållbarhetsfrågor på ett sätt som väcker respekt. Hur kommer FN:s 17 SDG-mål påverka hållbarhetsarbetet i världen.
  • Hur skapar vi hållbara och trygga städer i urbaniseringens tidevarv. Innehåller bland annat förslag från den Trygghetskommission som Fredrik Reinfeldt varit ordförande för och som tagit intryck av hur man minskar s.k. Quality of Life Crimes i storstäder som New York. Viktiga lärdomar för fastighetsägare, byggbolag och alla som vill etablera verksamheter i moderna städer.

Alternativa föreläsare

Alexander Bard | Anna Kindberg Batra

Fredrik Reinfeldt föreläser om...

tag copy 4 Created with Sketch. Digitalisering
tag copy 4 Created with Sketch. Ekonomi
tag copy 4 Created with Sketch. Förändringsarbete
tag copy 4 Created with Sketch. Föreläsare
tag copy 4 Created with Sketch. Framtid
tag copy 4 Created with Sketch. Hållbarhet
tag copy 4 Created with Sketch. Klimat
tag copy 4 Created with Sketch. Ledarskap
tag copy 4 Created with Sketch. Miljö
tag copy 4 Created with Sketch. Moderator
tag copy 4 Created with Sketch. Organisation
tag copy 4 Created with Sketch. Politik
tag copy 4 Created with Sketch. Samhälle

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 114

Sök tillgänglighet

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.