Fredrik Sträng

Fredrik Sträng – Inspirationsföreläsare för Riskhantering, Arbetsglädje, Motivation och Teamwork

Fredrik Strängs värld är inspirerande, en plats där äventyr möter arbetslivet och där fascinerande berättelser om överlevnad och äventyr ger ny energi till företagskulturen. Fredrik är en passionerad inspiratör som specialiserar sig på att dela insikter om arbetsglädje, motivation, teamwork och konsten att orka på arbetsplatsen.

Fredrik talar om motivationspsykologi – det blir inte mindre brant bara för att man gnäller, riskhantering – fara är verklig, rädsla är en konstruktion, arbetsglädje – vill du klättra berget eller vill du ha det klättrat?, och vinnarkultur – feedback är frukost för vinnare.

”Det blir inte mindre brant för att jag gnäller. Det jag kan ändra på är min attityd till lutningen.”

– Fredrik Sträng

Fredrik är Närke-killen som var mobbad, notoriskt höjdrädd och som gick i terapi för sin dödsångest till att bli Svergies främsta höghjödsklättrare. Efter klättringar på liv och död, och där Mount Everest var ett av bergen som han bestigit, så vet han att din inställning avgör om du lyckas eller misslyckas, om du överlever eller inte. Vad krävs då för att lyckas med ditt ”Mount Everest”? De flesta tänker fel. De undrar hur de ska hitta motivationen att orka lite till. Fredrik tänker: hur mycket vill jag nå mitt mål på en skala från 1–10?

Teman som täcks:

Motivationspsykologi: utforskar motivationspsykologi och betonar vikten av attityd och uthållighet när man möter utmaningar.

Riskhantering: ”Fara är verklig, rädsla är en konstruktion” – Fredrik delar insikter om riskhantering och drar paralleller mellan farorna med bergsklättring och de risker som företag och individer står inför i vardagen.

Arbetsglädje: ”Vill du klättra berget eller vill du ha det klättrat?” – Fredrik utforskar konceptet arbetsglädje och hur man kan uppnå enastående resultat genom att hitta glädje i arbetslivet.

Vinnarkultur: ”Feedback är frukost för vinnare” – Fredrik betonar vikten av en vinnande företagskultur och hur konstruktiv feedback kan bidra till framgång.

Tankens kraft och vinnande team: Fredrik är Sveriges främsta höghöjdsklättrare och har bestigit några av världens högsta och farligaste berg trots sin höjdrädsla. Han delar med sig av de kraftfulla strategierna och mentaliteten som hjälpt honom att orka och fortsätta framåt, både på bergstopparna och i arbetslivet.

Fördelar med att boka Fredrik Sträng som talare:

  • Inspirerar arbetsglädje och motivation
  • Förbättrar teamwork och samarbete
  • Hjälper till att övervinna hinder och nå nya höjder
  • Delar insikter om beslutsprocesser och vinnande mentalitet

Boka Fredrik Sträng som talare för er konferens och låt era deltagare få en upplevelse som inspirerar, motiverar och stärker dem i deras professionella och personliga resor.

Alternativa talare

Renata Chlumska | Oskar Kihlborg


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.