Gillis Herlitz

Gillis Herlitz är en av Sveriges främsta experter på mänskliga relationer och beteenden. Han är fil. Dr. i etnologi, utbildad antropolog och har många års erfarenhet av utlandsarbete med SIDA, UD och FN. Idag titulerar Gillis sig som forskare, föreläsare och handledare inom frågor som rör mänskliga relationer, med spetskompetens på sådana med etniska och kulturella förtecken. Som föreläsare känns han igen för sina träffsäkra, roliga och målande reflektioner, och uppskattas av deltagarna för sin förmåga att ge klarhet i de kultur- och etikfrågor som många organisationer brottas med idag.

I sina föredrag talar Gillis framför allt företagskulturer, kulturgrammatik och socialgrammatik, vilket handlar om kulturella skillnader och om konsten att umgås med människor. Han anlitas av företag och organisationer för att dela med sig av sin kunskap kring kommunikation och relationer på arbetsplatsen, om värderingar och attityder, och om alla de kulturella skillnader som även finns svenskar emellan.

Gillis Herlitz vet exakt vad som krävs för att en organisation skall nå fram till ”den goda arbetsplatsen”, och brukar lyfta fram fyra kardinaldygder för ett bättre samarbete: mod, rättvisa, självinsikt och vishet. Mod att våga visa osäkerhet, rättvisa till skillnad mot godtycke, självinsikt så man förstår sig själv och hur andra uppfattar en, och vishet så man kan skilja på ont och gott och välja det goda. Och om att Darwin inte talade om överlevnaden av de starka, som många tror, utan om överlevnaden av de anpassningsbara.

Förmågan att kommunicera handlar om personlig utveckling. Det handlar också om vilka normer och värderingar som är accepterade på arbetsplatsen. Vet man det blir man trygg i mötet med andra människor och kan visa värme och intresse.

I sina föreläsningar poängterar Gillis Herlitz det egna ansvaret, det man gör och inte gör i kontakten med sina arbetskamrater. Vidare talar han om hur våra fördomar, vare sig vi erkänner dem eller inte, ställer upp hinder och skapar grundlösa konflikter. Han lyfter fram möjligheterna som finns i att arbeta med människor som inte tycker likadant.

Gillis kan anlitas både som föreläsare och som moderator.

Alternativa föreläsare

Ami Hemviken | Charlotte Signahl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.