Gustav Molnar

Gustav Molnar är föreläsaren som inspirerar människor att jobba smart och hållbart i det moderna arbetslivet. Med forskningsbaserade och konkreta exempel inspirerar och utbildar han organisationer att vara välmående och högpresterande i tider av ökad komplexitet och förändring där tekniken ständigt flyttar fram gränserna.

Gustav har en bakgrund som entreprenör och managementkonsult med över 15 års erfarenhetav att hjälpa organisationer att nå sina strategiska mål genom digital- och kulturell transformation. Med inspiration, energi och en måttlig dos av underhållning delar Gustav med sig av nycklarna till att möjliggöra en hållbar prestationskultur kantad av en hög samarbetsförmåga, psykologisk trygghet, medarbetarskap, arbetsglädje, digital kompetens och självledarskap. Gustav är en inspiratör med erfarenhet som kan engagera och hjälpa er att gå från tanke till handling – hela vägen från styrelse- och ledningsgrupp till varje medarbetare i organisationen.

Han föreläser om trender och krafter som formar nutidens och morgondagens arbetsliv och bjuder på konkreta insikter gällande vad individer, team och organisationer kan göra för att blomstra i det nya arbetslivet och jobba smartare tillsammans.

Gustav har verkat som föreläsare i över 10 år, och besitter en unik förmåga att få sin publik att reflektera, skaffa självinsikt och agera ansvarsfullt för att ta steg till ett smartare och hållbarare arbetsliv. Han har blivit nominerad till ”årets talare” och är aktuell som författare med boken ”Jobba smartare – 50 tankar och forskningsbaserade tips för att jobba smart och hållbart i det nya arbetslivet” (Lava 2023).

Exempel på föreläsningar med Gustav Molnar

 • Jobba smartare tillsammans i det nya arbetslivet
 • Konsten att skapa välmående och högpresterande team
 • Självledarskap i tider av förändring
 • Arbetsglädje – Att skapa och kanalisera din energi för framgång
 • Den digitala arbetsmiljön och AI – Från kaos till kontroll
 • Framtidens arbetsliv – Trender och krafter som formar vårt sätt att arbeta

Ämnen Gustav Molnar föreläser om

Hållbar effektivitet, Samarbete, Psykologisk trygghet, Högpresterande team, Digital- och kulturell transformation. Förändringsledarskap, AI och den digitala arbetsplatsen, Medarbetarskap, Självledarskap, Arbetsglädje, Innovation och kreativitet, Framtidens arbetsliv, Trendspaning.

Förslag på föreläsningarnas innehåll

Konsten att jobba smartare tillsammans i det nya arbetslivet

I en värld där arbetslivet snabbt förändras och kraven ständigt ökar, hur kan vi möjliggöra välmående och högpresterande individer och team? Denna interaktiva inspirationsföreläsning bygger på konkreta och forskningsbaserade tips och exempel som hjälper dig och din organisation att jobba smartare tillsammans det nya arbetslivet.

Exempel på innehåll:

 • Mindset ”det nya arbetslivet” och ”digital kompetens”
 • Vad utmärker högpresterande team?
 • Nycklarna till en vinnande möteskultur
 • Forskningsbaserade tips för hållbar effektivitet
 • Kultur, feedback och tillhörighet i den hybrida arbetsmiljön
 • Vad kännetecknar ett aktivt medarbetarskap?
 • Självledarskap – Att gå från att tanke till handling

Hållbart självledarskap i tider av förändring

Vad betyder det att vara en ledare för sig själv i en tid präglad av osäkerhet, teknikutveckling och snabba förändringar? I den här föreläsningen dyker Gustav djupt ner i konceptet av självledarskap och dess avgörande roll i det moderna, föränderliga arbetslandskapet. Att vara chef är ett mandat, men att vara ledare är att vara en person som man vill följa. Självledarskap handlar om att vilja följa dig själv och agera medvetet för att bemästra konsten att leda dig själv dit du vill.

Exempel på innehåll:

 • Självledarskap – Nycklar och fallgropar
 • Att möjliggöra inre motivation
 • Att påminna dig själv om dina mål och prioriteringar
 • Att ta aktivt ansvar för dina beteenden och handlingar
 • Att förstå dina personliga drivkrafter
 • Vikten av självdisciplin
 • Reflektion och feedback som superkraft

Den digitala arbetsmiljön och AI – Från kaos till kontroll

Trots möjligheter att jobba smart och effektivt med modern teknik som möjliggörare är allt för många organisationer fast i förlegade och ineffektiva arbetssätt. Denna insiktsfulla föreläsning bygger på Gustavs omfattande erfarenhet som expert inom den digitala arbetsmiljön och innehåller en mängd konkreta exempel och tips som hjälper organisationer att bemästra AI och den digitala arbetsplatsen.

Exempel på innehåll:

 • Den digitala stressen
 • AI som kollega och möjliggörare
 • Så formas en vinnande strategi för den digitala arbetsplatsen
 • Exempel på digitala spelregler och gemensamma ramar för beteenden
 • Digital kompetens som kritisk framgångsfaktor
 • Tips och tricks för effektiv kommunikation och samverkan

”Rekommenderas varmt om ni behöver energi och inspiration om hur vi kan jobba smartare tillsammans eller om ni är nyfikna på framtidens arbetsliv”

– Torbjörn Eriksson – VD Worklife Group

Gustav har över 10 års erfarenhet som moderator och konferencier för stora events och tillställningar. Gustav är en högt uppskattat konferencier som med nyfikenhet alltid ser till att vara påläst inom de föreläsare och ämnen som eventen behandlar. Han lägger hög vikt vid detaljer som lyfter eventen till den proffsigaste nivån. Gustav är en energiskapare av högsta rang som bemästrar konsten att tillämpa humor och lekfullhet på ett stimulerande sätt runt seriösa ämnen.

Alternativa föreläsare

Charlotta Rydholm Leila Söderholm


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.