Hanna Wallensteen

Hanna Wallensteen är psykologen som talar om normer, rasism, likabehandling och adoption.

I sina föreläsningar varvar Hanna Wallensteen teori och forskning med konkreta exempel och gestaltande för att öka både kunskap och känsla hos sina åhörare.

Hanna hanterar känsliga frågor på ett underhållande och seriöst sätt samtidigt. Hennes föreläsningar brukar beskrivas som tänkvärda och lärorika.

Hanna Wallensteen är själv adopterad från Etiopien och har sedan 1999 föreläst om frågor som rör normer, rasism och likabehandling. Hon är legitimerad psykolog och har erfarenhet av att arbeta med människor i kris och svåra situationer från olika sammanhang såsom skola, socialtjänst, psykiatri och fristående organisationer. 2021 var hon en av Sveriges Radios sommarvärdar i P1, där hon pratade om adoption, rasism och minoritetsstress.

Hur möter och bemöter vi det som avviker från det vi är vana vid? Hur kommer det sig att vissa påstår att vi har problem med rasism på arbetsplatsen när jag aldrig har märkt något sådant? Varför verkar en del så lättkränkta när det kommer till hudfärg? Vad får stereotypa förväntningar och fördomar om vår bakgrund för konsekvenser för de utsattas hälsa? Hur skapar vi en miljö där alla känner att de får vara med och vara sig själva?

Genom att vända och vrida på perspektiven väcker Hanna Wallensteen igenkänning och nya tankar. Med avstamp i en socialpsykologisk ansats får vi hjälp att se hur normer, stereotyper och grupprocesser kan samverka. Konkreta exempel och egna erfarenheter ger fördjupning och känslomässig färg åt teorierna. Föreläsningarna innehåller också handfasta tips och strategier som kan användas direkt i såväl privatliv som i vardagligt arbete med människor.

Föreläsningar tas gärna fram i samverkan med uppdragsgivaren, men två ofta efterfrågade föreläsningar just nu är:

Så lagom svensk

  • En föreläsning om normer, rasism och inkludering

Passar bra för personal inom exempelvis socialtjänst, skola, barnomsorg, hälso- och sjukvård, civilsamhället och rättsväsendet.

Att möta adopterade

  • En föreläsning om hur det kan upplevas att vara adopterad?

Passar bra för dig som möter adopterade i ditt arbete och för dig som är närstående till en adopterad.

Alternativa föreläsare

Mina DennertChristina Rickardsson Zanyar Adami


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.