Henrik Mattsson

Henrik Mattsson har coachat och utbildat närmare 100 000 personer sedan han började föreläsa år 1999. De han möter är en salig blandning av chefer, vårdpersonal, elitidrottare, kontorsarbetare m.m. Vad de har gemensamt är att de gärna återkommer till Henrik för mer inspiration, utveckling och utbildning. Och det är lätt att förstå, då det tydligt märks att Henrik brinner för sin sak, är otroligt engagerad och nöjer sig inte med mindre än att ge allt. En sådan inställning gör att hans budskap får substans samtidigt som de blir lättillgängliga, att det blir roligt att lyssna, plus att man smittas av hans helhjärtade energi!

Henrik är utbildad i Personal Mastery och Advanced Leadership, samt är certifierad internationell coach och NLP-Trainer via Skandinaviska Ledarhögskolan. Utöver det har han studerat konflikthantering, kommunikation och mental träning, vilka också är hans främsta ämnen för föreläsningar. Han har nominerats till den ärofyllda titeln ”Sveriges bästa talare”, och frekvent synts i media så som Aftonbladet, D.N.,  SVT och TV4.

Henrik drivs av en stor tilltro till individens potential och kreativa förmåga, något som genomsyrar budskapen i hans inspirerande föreläsningar. Han är en stark scenpersonlighet som förmedlar mycket kunskap, visdom, värme och humor.

Du ska anlita Henrik Mattsson när du/din verksamhet vill:

 • Jobba med konflikthantering, såväl förebyggande som med reella situationer.
 • Förbättra kommunikationen och samarbetet inom verksamheten.
 • Bygga långvariga kundrelationer och jobba med säljande kundservice.

Henrik Mattsson kan skräddarsy sina upplägg utifrån era behov och önskemål. Här ser du exempel på hans föreläsningar:

 • SÅ HANTERAR DU BESVÄRLIGA PERSONER Om att stärka sitt mentala immunförsvar och utveckla sin förmåga i effektiv kommunikation och konflikthantering
  Finns det besvärliga personer och i så fall, vem sätter normen? Är det alltid någonting negativt att vara besvärlig? Att vi uppfattar vissa människor i vår omgivning som besvärliga kan nog alla känna igen sig i och nog finns det också dom som tycker att både jag och du är besvärliga att ha och göra med också. Du får bland annat lära dig vad du bör vara uppmärksam på i din egen och andras kommunikation, hur du lämpligen bemöter ilska och verbala påhopp, hur du tränar upp din mentala styrka och mycket mer.
 • SKIPPA SÄLJSNACKET! – Om säljande kundservice och att bygga långvariga kundrelationer
  Att öppna en affär är enkelt, att behålla den öppen är en konst. Mästerlig service är det yttersta konkurrensmedlet eftersom snarlika produkter och tjänster finns att få tag i överallt idag. Det personliga bemötandet har alltid varit en avgörande faktor för om en kund kommer tillbaka eller ej, men idag är det viktigare än någonsin. Förr delade vi med oss om våra upplevelser med våra närmaste bekanta. Idag delar vi vår upplevelse med tusentals människor via sociala medier på en bråkdel av en sekund. Så frågan är; Vad vill ni bli kända för? Du får bland annat lära dig hur du överträffar kundens förväntningar med små medel, varför man inte alls ska behandla andra så som man vill bli behandlad själv och vilka mekanismer som främst ligger bakom att kunden kommer tillbaka igen och igen och igen.
 • SOM MAN ROPAR FÅR MAN SVAR! – Om proaktiv kommunikation och feedback
  Det snabba informationsflödet som råder idag medför ett större ansvar och ställer högre krav på såväl sändare som mottagare. Med snabbare informationsflöde ökar risken för feltolkningar och missförstånd, vilket i sin tur kan få ett högt pris. Uppskattningar säger t.ex. att mer än 70% av alla konflikter handlar om hjärnspöken och missförstånd. Inte sällan leder dessa ”pseudokonflikter” vidare till osämja, vi och dom kulturer, trakasserier, mobbing och i förlängningen även sjukskrivningar, omplaceringar, förlorade affärer osv. Här får du bl.a. insikter om ditt eget språkmönster och hur det påverkar andra. Vi belyser vanliga fallgropar och misstag när vi ska ge återkoppling av en händelse och du får med dig konkreta verktyg för verkningsfull och effektiv feedback och mer där till.

Alternativa föreläsare

Eric Thyrell


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.