Issa Ali

Issa Ali – En flykt – Berättelsen om min resa

Vad hade ni valt? Skulle ni stanna i landet där ni har familj, kan språket och där det är krig eller åka till något land ni inte vet någonting om?

Motgångar drabbas vi alla av någon gång i livet. Man kan välja att bli nedbruten och titta bakåt eller vända motgången till att se möjligheterna och fokusera på framtiden. Föreläsaren Issa Ali sätter fingret på detta genom sin personliga berättelse och resa, och garanterar dig inspiration för att ta vara på dina val, lämna din komfort-zon och våga se möjligheterna. Med en avslappnad blandning av humor och seriositet trollbinder han publiken från första stund. Issa ställer även frågor till publiken så att de får tänka på vilka val de själva skulle ha gjort i olika situationer, vilket väcker engagemang och fördjupar upplevelsen av hans berättelse.

Allt detta utgår från de erfarenheter Issa har samlat på sig under sin dramatiska och riskabla flykt år 2014. Han tog sig från kriget i Syrien, klarade den osäkra flykten genom Europa och genom sorgen över förlorade vänner och släktingar som dött i kriget – till att lära sig sitt nya språk svenska flytande, ha ett fast jobb som arkitekt i Stockholm på ett av Sveriges äldsta arkitektkontor och en bostad tillsammans med sin sambo på Södermalm i Stockholm. Det Issa vill poängtera är att hans lyckade integration är tack vare alla fina människor han mött på vägen, särskilt hans svenska familj och mormor. Med sin personliga berättelse visar Issa på att det krävs två parter för en lyckad integration.

Issa Ali blandar humor och allvar när han delar med sig av sina unika erfarenheter om integrationsprocessen i Sverige, demokrati, medmänsklighet och mångfald. Han väcker stort engagemang hos publiken genom frågor och interaktion. Issas föreläsningar väcker tankar och ökar förståelse för varför folk tvingas fly.

Issa Ali har sedan 2018 tillsammans med studiekamrater från arkitektutbildningen i Homs, som idag är bosatta i olika länder, påbörjat arbetet med att skapa en välgörenhetsorganisation inriktad på att hjälpa syriska arkitekter och återuppbyggnaden av landet. Gruppen har fått hjälp av Arkitekter utan gränser och planerar nu för att starta en Syrien-avdelning, med målet att på sikt etablera föreningen i Syrien. Gruppen är politiskt och religiöst obunden. Ni kan läsa mer om projektet här:

Sveriges Radio P4

Tidningen Arkitekten

Föreläsningen syftar till att öka förståelsen för människor på flykt, vikten av möten med nyanlända, vikten av demokrati och hur skör den kan vara, samt hur segregation kan drabba ett land.

Livet går inte ut på att undvika motgångarna utan att övervinna dem. Kom och ta del av en fantastisk föreläsning som garanterat inte kommer att lämna dig oberörd!

Hans kämparglädje och positiva attityd smittar av sig på publiken. Issa Ali är ett levande exempel på att det går att komma långt om du har rätt attityd. Alla drabbas av motgångar i livet men med positiv attityd och kämpaglöd är det möjligt att vända motgångarna till framgångar.

Du ska anlita Issa Ali när du/din verksamhet vill utvecklas inom:

  • Motivation & Attityd
  • Inspiration & Demokrati
  • Mångfald, Rasism & Integration
  • Krig & Flykt
  • Mänskliga rättigheter & Jämställdhet

Alternativa föreläsare

Zanyar Adami | Navid Modiri| Mina Dennert


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.