Johan Norén

Hur skapar man en långtids-friskskriven arbetsplats? Johan Norén inspirerar företag till att öka det individuella ansvaret och vända problem till utmaningar. Han delar sina tankar, tekniker och förhållningssätt till begreppen stress, press och krav och visar hur man kan bibehålla en produktiv samt hälsosam arbetsplats genom att skapa medvetenhet av kraften i eget ansvar.

Vad är det som gör att vissa människor växer med uppgiften och ser till att det händer medan vissa sitter ner och undrar när det händer? Vad är ingredienserna för ökat ansvar och ökad medvetenhet av sitt beteende? Hur uppnår vi våra gemensamma mål och hur drar vi igenom processen från start till mål i förändringsprocesser? Detta är frågeställningar Johan Norén får er att fundera över och hitta svar på.

Johan jobbade under flera år som försäljningschef och blev långtidssjukskriven till följderna av stressrelaterad ohälsa med tillhörande utmattningsdepression.

Efter att ha genomgått rehabilitering så har han fördjupat sina kunskaper ytterligare inom ledarskap, coachning, hur vi kan öka det organisatoriska samarbetet, vikten av att sprida fördelaktig energi, motivation, hur man kan inspirera sig själv och sin omgivning, hur bemötande påverkar våra kollegor och klienter, självledarskap, organisatoriska samt individuella friskfaktorer för hållbara prestationer samt stress.

Nyfikenheten till det personliga ledarskapet och viljan av att göra skillnad har gjort att Johan nu jobbar som rådgivare till några av landets mest framstående organisationer och företagsledare. Att öka ansvaret till det inre ledarskapet, skapa alternativa tankar och tydligare medvetenhet till sina styrkor skapar en energi som får individer och grupper att växa.
Johan har flera års erfarenhet av coachning både i Norden och i USA, och har jobbat inom ledande befattningar med slutprodukten av att hjälpa andra att optimera sin prestation.

Johan Norén var under fyra år föreläsare samt instruktör för stiftelsen Goodsport foundation som på Idrottsgalan 2019 fick ta emot priset ”Årets peppare” av Prins Daniel.

Johan är delaktig i flertalet företag och deras aktiva friskvårdssatsningar där man aktivt eftersträvar en hög och lång hållbarhet, hög produktivitet tillsammans med ett långsiktigt välmående.

Boka en föreläsning med Johan Norén och förbättra er förmåga att:

  • Hantera Förändring
  • Hantera stress
  • Skapa starka team och ökad teamkänsla

Alternativa föreläsare

Rosita Bergkvist | Sofia ”PT-Fia” Ståhl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.