Johan Norén

Johan Norén Stresshantering

Sök tillgänglighet

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Föreläsare

Johan Norén är tidigare ishockeyspelaren som i ung ålder intresserade sig för coachning, mentalträning samt ledarskap. Johan jobbade under flera år som försäljningschef inom annonsbranschen och blev långtidssjukskriven till följderna av stressrelaterad ohälsa med tillhörande utmattningsdepression.
Efter att ha genomgått rehabilitering så fördjupade han sina kunskaper ytterligare inom coachning, ledarskap samt stress och intervjuat företagsledare, ledningsgrupper och människor ifrån olika delar av samhället. Detta för att fördjupa sig i de bakomliggande faktorerna till stress och hur man kan jobba förebyggande för att bibehålla en hög produktivitet och långsiktig hållbar hälsa för sig själv och på arbetsplatser.

Hur skapar en långtids friskskriven arbetsplats? Johan Norén inspirerar företag till att öka det individuella ansvaret och vända problem till utmaningar. Han delar sina tankar, tekniker och förhållningssätt till begreppen stress, press och krav och visar hur man kan bibehålla en produktiv samt hälsosam arbetsplats genom att skapa medvetenhet av kraften i eget ansvar.

Nyfikenheten till det personliga ledarskapet och viljan av att göra skillnad har gjort att Johan nu jobbar som rådgivare till några av landets mest framstående organisationer och företagsledare. Att öka ansvaret till det inre ledarskapet, skapa alternativa tankar och tydligare medvetenhet till sina styrkor skapar en energi som får individer och grupper att växa.

Du ska anlita Johan Norén när du/din verksamhet vill:

  • Få inspiration och motivation till att tackla nödvändiga förändringar.
  • Minska stress genom tydlig internkommunikation.
  • Öka det individuella ansvaret i er verksamhet.

Johan skräddarsyr sin föreläsning efter er ledningsgrupps eller arbetsplats specifika behov.

Sagt om Johan Norén

  • Med stor passion och drivkraft håller Johan en gripande föreläsning där han med hjälp av sina egna erfarenheter lär oss om stress, förändringsledning och hur vi kan hjälpa varandra som medmänniskor genom att se och uppmärksamma varandra i vardagen – Bravida