Johan von Schreeb

Johan von Schreeb är en av grundarna av Läkare utan gränser i Sverige och har över 20 års erfarenhet av att leda insatser i katastrofer runt om i världen. I krig, epidemier och naturkatastrofer är han på plats för att hjälpa de utsatta, skapa ordning i kaoset och tydligt definiera och prioritera bland enorma behov.

För sina insatser har Johan tilldelats utmärkelsen ”Årets svensk” med motiveringen ”Med konkreta insatser för människor som drabbas av naturkatastrofer, epidemier och krig skänker Johan von Schreeb hopp där drömmarna om en bättre värld krockar brutalt med verkligheten. Genom att grunda Läkare utan gränser i Sverige har han banat väg för många efterföljare som med stort eget risktagande lindrar lidande runt om i världen.”.

Han har även erhållit Prins Carl-medaljen för sina framstående humanitära insatser.

I sina föreläsningar utgår Johan von Schreeb från sin erfarenhet av katastrofarbete från sina uppdrag och den forskning inom katastrofmedicin han driver på Karolinska Institutet. Han talar om utmaningarna med ledarskapet i katastrofer, hur man fattar viktiga och avgörande beslut med bristfällig information och hur man får läkare och personal att fokusera på de uppgifter som måste lösas akut, under minst sagt prövande omständigheter. Svårigheten med att ställa människa mot människa när resurserna sinar är ytterligare ett ämne som behandlas i Johans föreläsningar, vilket även kan kopplas till den aktuella flyktingkris som Sverige och många andra länder påverkas av.

Johan von Schreeb har arbetat i bl.a. Afghanistan, Kashmir, Rwanda, Filipinerna, Haiti och i Sierra Leone där han samordnade insatserna mot ebola-epidemin. I samarbete med internationella organisationer så som MSF, WHO och ICRC bedriver Johan forskning inom global katastrofmedicin. Han har tagit fram en mängd nya utbildningar och undervisar regelbundet bl.a. i kursen ”Public Health response to disaster” för läkare och sjuksköterskor. Han är även författare till boken ”Katastrofdoktorn: berättelser från fältet”.

Alternativa föreläsare

Petra Malm

Johan von Schreeb föreläser om...


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.