John Mellkvist

John Mellkvist – Den nya åldern

Ålderism är ett allt hetare ämne när vi lever både längre och friskare och arbetslivet behöver anpassas efter detta. Hur ser vi på vår ålder, vår förmåga över tid och vår personliga utveckling? Hur ser attityderna ut och vartåt rör sig trenderna? Dessa frågor tar John Mellkvist upp i sina tankeväckande och inspirerande föreläsningar.

John visar på både mångåriga utmaningar och nya, positiva tankegenombrott. De flesta förstår att vi mår bäst när människor i olika åldrar möts, inspireras och lär av varandra, men ändå är det så uppenbart lätt att låta sig påverkas av fördomar och snäva stereotyper, både i arbets- och samhällsliv. Går det att ändra på och i så fall hur?

”Ålderism” kan sammanfattas ”stereotypa föreställningar eller diskriminering som utgår från en människas ålder”. Begreppet myntades redan 1969 av den amerikanske psykiatern Robert N Butler, men har fått förnyad och förstärkt aktualitet med en snabbt åldrande befolkning i stora delar av världen. Världshälsoorganisationen WHO har nyligen lyft ålderismen till en global utmaning och efterlyser strategier och initiativ på nationell basis, då åldersrelaterade fördomar årligen orsakar enorma hälsokostnader.

2017 bestämde sig John Mellkvist för att ge ålderismen i Sverige en ordentlig match. Strategin blev att skriva något varje dag i sina egna kanaler. På kort tid blev John Sveriges kanske starkaste röst i åldersfrågor och har medverkat flitigt i morgonsoffor och andra medier.

John Mellkvist är författare till boken ”Välj din ålder” som utkom 2020 på Bokförlaget Langenskiöld. John handplockades av regeringen till Delegationen för senior arbetskraft (2018-2020) och är även medgrundare till Erfarenhetsstiftelsen och juryordförande i Senior Talent Award. 2023 mottog John den nya utmärkelsen Årets Empatipris och var även finalist i Cision PR Influencer Award. 

John har två gånger i följd (2019 och 2023) fått utmärkelsen Årets Superkommunikatör av tidningen Resumé i deras lista över ”Näringslivets 150 Superkommunikatörer”. Båda gångerna vann han kategorin ”Kommunikation”, nu senast med motiveringen: Det är aldrig försent att lära en gammal hund att sitta. Det vet den här kommunikatören. Med sin envishet, passion och sitt tydliga och konsekventa budskap har han fått ett helt näringsliv att lyssna – och också börja förändras till det bättre. På förstaplatsen fick John också orden; Varför Superkommunikatör?: Rådgivare och aktivist som högljutt, engagerat och konsekvent  driver frågan om ålder i näringslivet – och har gjort begreppet ålderism känt i Sverige.

2023 var John Mellkvist särskilt inbjuden huvudtalare vid en hearing om ålderism på regeringskansliet som öppnades av Socialförsäkrings- och äldreministern.

I sin föreläsning tar John Mellkvist dig med på en inspirerande resa via levande exempel, egna reflektioner, pågående attitydförändringar och aktuell forskning som förklarar varför åldersfrågorna blivit så högaktuella och varför både yngre och äldre generationer har bättre förutsättningar och fler anledningar än någonsin att samarbeta.

Alternativa talare

Viktoria Saxby | Amelia Adamo

Fotograf: Magnus Ragnvid


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.