José Nuñez

Knepen som stimulerar hjärnan, ökar kreativiteten och stärker välmåendet för individer och grupper med José Nuñez – Det behöver inte vara så svårt som vi gjort det.

José Nuñez är med sina drygt 35 års erfarenhet av ledarskap en av landets mest erfarna tränare, hälsocoacher och utbildare. Han är känd för sin förmåga att skapa positiva mönsterbrytare och stärka team på ett hållbart och lustfyllt sätt. Dessa förmågor har han haft glädje av när han jobbat med bland annat polisen, försvaret, Stockholm stad och som sportchef på IT-företaget HiQ. Han har medverkat i TV och tidningar som träningsexpert. Just nu aktuell med mönsterbrytande tips i TV4’s Sverige Springer och på en rad tränings- och hälsoresor runt om i Europa.

José reflekterar och utmanar på ett inkluderande och lustfyllt sätt. Med sin långa erfarenhet av att leda, utbilda och inspirera grupper har José en djup källa med kunskap och häftiga historier som han välvilligt delar med sig av. Han har stor tillit till att människor kan så mycket mer än de tror, bara någon ställer nya frågor.

Bakgrund

En insikt som växte fram när han för 20 år sedan drabbades av en kraftig reaktion som placerade honom på sjukhusets akutavdelning. Vid den tiden i hans liv ägde José ett stort gym, han var tränare för elitidrottare och själv vältränad. Dagarna var fyllda av roliga saker, men trots det orkade han inte med sin vardag. Det var startskottet för en lång process där José kom att forska om syfte och konsekvenser kring träning, hälsa och ledarskap. Han drivs fortfarande av att hjälpa människor, lag och företag att blir mer medvetna, kreativa, lustfyllda inför alla de möjligheter som finns tillgängliga för att skapa ett ökat välmående och hållbara resultat.

José behöver inga pekpinnar eftersom hans filosofi grundar sig i det vi känner till om människans naturliga driv och utveckling och det som bekräftas av nutida hjärn- och beteendeforskning.

Han har även utvecklat kreativitetsteorin som tydligt beskriver varför vi har så svårt att göra det vi vet vi borde göra, men inte gör. Han delar med sig av inspirerande historier om mönsterbrytare som direkt har skapat nya kreativa tankar och effektivare beteenden för idrottslag och på företag.

När du förstår “lagen om lagom” förstår du också att du inte är lat, du har bara inte ett tillräckligt starkt syfte. Vi får tips som grundar sig på det vi glömt om människans naturliga beteenden, samtidigt som vi får verktyg som vi direkt kan börja använda för att träna hjärnan att bli mer kreativ och välvillig till att ta sig an livets alla utmaningar på ett mer lustfyllt sätt.

José låter oss prova på exempel där kropp och hjärna samspelar på ett sätt som väcker nyfikenhet, skapar kreativa tankar och lockar till skratt. När vi själva får känna hur balans egentligen är ett sunt förhållningssätt till obalans kan vi också börja förstå vidden av mönsterbrytare som kan användas i såväl träningen som på arbetsplatsen.

Under en träff med José Nuñez ökar inspirationen och medvetenheten, samtidigt som självkänslan stärks. Som utbildad metakommunikatör har han en förmåga som får oss deltagare att se en enkelheten i det komplexa liv vi lever. Vi fylls av många sköna hormonduschar samtidigt som vi får med oss tankar och reflektioner som vi kan ta med oss i livet.

Med reflektioner och en ökad medvetenhet ger han oss viktiga nycklar som grundar sig i naturliga processer där prestation, måsten och krav trycks undan till förmån för nyfikenhet, kreativitet och lusten att förändra med små positiva steg som tas ofta.

Josés mål är att fånga in alla och där locka fram lusten att vilja ta nästa steg oavsett om det handlar om att skapa kreativa, starkare och mer lustfyllda arbetsteam, stärka sitt vardagsvälmående eller börja träna.

José Nuñez föreläser gärna om:

Hur våra olikheter skapar starkare team

 • Hur vi hjälper varandra att växa
 • Hur vi inte misslyckas i strävan att utvecklas
 • Hur du med insikter och medvetenhet stärker tillit och självkänsla
 • Hur du blir mer kreativ och lustfylld som individ och i grupp
 • Hur du skapar en miljö som automatiserar kreativitet och lust
 • Hur sortering i press och stress hjälper dig med lugn och en inre styrka.

Vägen till hållbar förändring går genom hjärnan

 • Varför ramlar vi så lätt tillbaka i gamla mönster trots att vi vet bättre?
 • Är det mer kunskap som krävs eller finns det andra krafter som kan användas för att stärka individer och därmed teamet?
 • Hur triggar vi igång hjärnan på ett medvetet, enkelt och lustfyllt sätt?
 • Hur skapar vi miljöer som stimulerar välmående?
 • Hur kunskapen om hormoner förklarar det vi egentligen redan vet

Från god hälsa till ett starkare välmående

 • Hur vi låter andra styra i våra känsloliv och hur du tar kommandot igen
 • Hur du kan bli din egna personliga tränare
 • Övningar eller rörelser. När du blir mer medveten ser du alla möjligheter.
 • Hur träning och hälsobranschen skapar ohälsa och hur du stärker ditt välmående.
 • Hur lätt det är att göra som andra gör och inte det du behöver. Lär dig sortera. Lagen om lagom gör dig bekväm. Så här blir du aktiv, kreativ och full av lust igen.

MAXA DITT EVENT!

Josés färdigheter gör att ni kan skapa en unik och oförglömlig företagsdag där kreativa aktiviteter, med eller utan ombyte, varvas med en inspirerande föreläsning för att på så sätt skapa ett starkare minne från en dag som gör större skillnad på skillnaden.

Anlita José för att:

 • Initiera och ge kraft till hållbara förändringsprojekt
 • Kicka igång teamet på ett mer hållbart sätt
 • Höja medvetenhet kring stress och press samt ta del av görbara lösningar
 • Ta del av ett lustfyllt lärande kring hur du stärker din hjärna, nerv- och muskelfunktion med hjälp av mönsterbrytare.
 • Skapa kreativa och effektivare miljöer som även stärker välmåendet
 • Ta del av en unik och banbrytande träning där alla kan medverka och samverka
 • Skapa motivation & ökad pigghet genom smarta strategier
 • Väcka nya tankar och sundare beteenden

Skapa ett unikt möte:

Under ett samtal med José skapar du ett smörgåsbord med kunskap, erfarenhet, reflektioner, övningar och massor av inspiration som överensstämmer med era förutsättningar, behov och önskat resultat.

Alternativa föreläsare

Simon Sköld | Annika Sjöö


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.