José Nuñez

José Nuñez är en av landets mest erfarna fystränare och han har under drygt 30 år hunnit med att träna såväl elit som motionärer samtidigt som han drev olika träningsanläggningar i Stockholm. Idag reser José runt i landet och föreläser, utbildar ledare och arrangerar/medverkar i workshops och träningsresor. Med sin träningsmetod Moveoo utmanar José traditionella tankar kring träning och levandeskapet i syfte att få fler i rörelse och fler att känna lust i sin träning och i sitt liv.

För ca 15 år sedan drev Jose en stor träningsanläggning i Stockholm, han medverkade i TV och träningstidningar och han var väldigt uppskattad som tränare. Allt var på topp när det tog stopp!

Innan begreppet “gå in i väggen” etablerades gick José in i ett motlut som slutade på SÖS-akuten. Efter det förändrades han tankar kring träning och hälsa radikalt. Hur stark är man egentligen när man har bra testvärden men inte orkar med sin vardag? Hur kommer det sig att vi i en tid med kunskapsöverflöd, maxad erfarenhet och resurser som aldrig förr ser en ny och växande ohälsa, och hur stoppar vi den?

Dessa tankar var inledningen till det som nu driver José i inspirations och förändring/utvecklingsprojekt. José’s främsta redskap är fortfarande rörelser, träning och en filosofi skänker deltagarna tankar och insikter de direkt kan använda sig av i sin övriga träning och i livet. Som tränare har José gjort sig känd som en tränare som utmanar på ett tillåtande sätt och som samtidigt lyckas locka fram talang och lust hos deltagarna. Som föreläsare lyfter José fram det uppenbara på ett sätt som inspirerar och skapar förändring på ett lustfyllt sätt. José filtrerar, dödar sanningar och ger konkreta tips samtidigt som han generöst delar med sig av hur han får människor att må, och prestera, bättre.

José har på senare tid bland annat jobbat i projekt som sportchef på IT-företaget HiQ och instruktör hos Polisen, Försvaret, Cancerfonden och han har skapat ett familjekoncept åt Korpen.

Du ska anlita José när du/din verksamhet vill:

  • Aktiveras på ett kreativt, lustfyllt och inspirerande sätt och samtidigt knyta starkare band i gruppen.
  • Få hjälp med att lustifiera arbetsmiljöer och på så sätt öka teamets kreativitet och välmående.
  • Ha en riktig kickstart som gör skillnad i stunden och över tid även utanför själva träningen.

Förslag på föreläsning med José Nuñez:

Aktiv och glad in i en digital och passiv framtid
Idag anses det normal att jobba med nya tankar för att skapa sunda förändringar. Ändå trillar vi tillbaka i gamla beteenden hela tiden. Det är någonting som är fel här! Som lyssnare följer du med på en resa som börjar när människan beslöt sig för att lämna livet som levdes i träden, förbi dagens datum och in i framtiden. Med kunskap och insikter om varför, och hur, människan utvecklades kommer du få en helt ny förståelse för träning, ansträngning, press och prestation. Det är inte mer träning som kommer att få människan friskare och gladare, det är något annat. Något som vi alla kan och har tid med. José föreläser med lust och glädje när han på metanivå delar med sig av viktiga nycklar som alla kan använda för att bli en aktivare, sundare och gladare människa.

Jag tränar Gärna(n) 

Tränar du normalt eller naturligt? Om nu träning är så sunt, varför är det så få som gör det med lust? Idag säljs begreppet träning in som något som ska göra gott samtidigt krävs det mål, disciplin, karaktär och en hel del måstefiering för att få människor att träna. Hur kommer det sig att så många känner press, stress och i bland ångest kring sin träning eller den uteblivna träningen. Det är något vi behöver ändra på om träningen ska blir ett verktyg som används med glädje och som ska göra oss mer välmående.  José presenterar sin kreativitetsteori som du enkelt kan applicera i ditt liv i hemmet, på jobbet och i gymmet. Föreläsningen vänder sig inte enbart till tränande. Alla som vill väcka liv i hjärnans och kroppens alla talanger har glädje av att lyssna på denna föreläsning.

Alternativa föreläsare

Simon Sköld | Annika Sjöö


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.