Josefine Frankner

I 25 år levde Josefine Frankner under slavliknande förhållanden i Knutbysektens hjärta. Idag är hon beteendevetare, entreprenör, författare och föreläsare.

Det tar tid att bearbeta såren efter 25 år i Knutbysekten. Men i dag är Josefine Frankner en självständig kvinna och entreprenör. Hon har läst upp sin gymnasiekompetens och tagit en högskoleexamen inom beteendevetenskap. Hennes nyvunna kunskaper har gett henne redskap att förstå vad hon varit med om. Nu delar hon sina dyrköpta erfarenheter med fler.

De frågor Josefine aktualiserar i sina föreläsningar är bland annat: Hur kan vi identifiera maktmissbruk och sektliknande tendenser? Går det att ligga steget före?  Hur kan vi förhindra att osunda mönster normaliseras? Hur kan vi hjälpa människor som lever i destruktiva relationer och sammanhang till uppbrott? Vilken roll spelar samhället och de anhöriga gentemot den som ”fastnat” – både för själva uppbrottet och för livet efter det? Och hur kan vägen mot ett nytt, bättre liv se ut för den som levt under förtryck?

Josefine Frankner är en återkommande och uppskattad föreläsare för bland annat Polismyndigheten, Brottsofferjouren, psykiatrin, kyrkor, skolor och näringsliv. Hon har intervjuats och uppträtt i TV4 Nyhetsmorgon och i flera välkända poddar, som till exempel Framgångspodden och Talk to me. Tillsammans med Cecilia Gustavsson (redaktör på Aller Media) är Josefine författare till självbiografin Kristi Bruds slav – mitt liv i sektens hjärta.

På ett ärligt och fängslande sätt föreläser Josefine Frankner utifrån sina kunskaper och erfarenheter. En föreläsning med Josefine lämnar inte någon oberörd och ger viktiga redskap för att förhindra maktmissbruk, normalisering och destruktiva miljöer. Hennes känslosamma berättelse skänker hopp, leder till eftertanke och ger nya perspektiv på livet.

Förslag på föreläsningar med Josefine Frankner:

Jag – ett exempel på normalisering och uppbrott

Här berättar Josefine ärligt och uppriktigt om sina erfarenheter från Knutbysekten. Om rekryteringen, om normaliseringen och om nedbrytningen; om manipulation och kontroll, både på individ- och gruppnivå; om isolering och åsiktsstyrning; om år av psykisk och fysisk misshandel med våld i nära relation. Vi får även följa med på vägen till det livsavgörande uppbrottet från Knutbysekten.

I föreläsningen får vi förståelse för hur tystnadskultur och normalisering uppstår, och vad som håller dessa mekanismer vid liv.

Josefines erfarenheter från Knutby, i kombination med hennes kompetens inom beteendevetenskap, har hjälpt många – inte minst unga människor. I föreläsningen delar Josefine med sig av viktiga nycklar för att upptäcka maktmissbruk och att bryta medberoendeställning, tystnadskultur och normalisering.

Livet har mycket att ge

När allt var som mörkast trodde Josefine att livet hade tagit slut. Hjärntvätten och nedbrytningen i Knutbysekten hade satt djupa spår och stulit hennes självtillit och framtidstro.

Hur återerövrar man livet och framtidstron, efter många år av psykisk och fysisk misshandel? Kan hoppet och kreativiteten vakna till liv igen?

Här får vi höra Josefines starka livsberättelse – som berör såväl äktenskap som föräldraskap och andra relationer. Vi får höra om hennes förhållande till gudstron, men också till kroppen, stressen och PTSD-symtomen. Vi får följa hennes resa genom studier och förkovran. Och vi får dessutom ta del av Josefines kreativa ådra – när hon återtar livet genom egenskriven sång och musik.

Den röda tråden i föreläsningen sprider ett hoppfullt budskap till alla som kämpar på olika områden: livet har mycket att ge.

Min väg in i – och ut ur – Knutbysekten

Här får vi möta den 15-åriga, sprudlande tonårstjejen Josefine och följa hennes väg in i Knutbysekten.

Vad var det som fick en trygg tonårstjej att söka sig till Knutby? Hur var det att leva nära den kvinna som kom att kallas ”Kristi brud”? Hur kunde psykiskt och fysiskt våld normaliseras? Och vad var det som till sist fick Josefine att bryta med tystnadskulturen och slita sig loss från sektens järngrepp?

I föreläsningen beskriver Josefine de mekanismer hon har upplevt genom att vara en del av en sekt. Men samma mekanismer kan även uppstå i andra sammanhang: i dysfunktionella parrelationer, i familjer, i gängmiljöer och på arbetsplatser till exempel.

Josefines känslosamma berättelse lämnar ingen oberörd. Trots år av mörker i Knutbysekten sprider hon hopp till sin omgivning. I föreläsningen förmedlar Josefine dessutom verktyg, som kan hjälpa den som riskerar att dras in i en destruktiv miljö eller relation. Den som behöver starta om sitt liv kan även förvänta sig dyrbara råd, som hjälper och vägleder när nya kapitel i livsboken ska skrivas.

Låt smärtan bli till kreativitet och entreprenörskap!

Kan den smärta vi upplever i livet vändas till något gott i slutändan? Josefine är ett levande bevis på att så är fallet. I åratal blev hon kuvad, misshandlad och tystad. Men till slut valde Josefine att resa sig och fatta mod.

I den här föreläsningen får vi följa Josefines resa efter livet i Knutbysekten. Steg för steg har hon återerövrat livet och blivit en fri och självständig kvinna. De smärtsamma erfarenheterna har blivit bränsle för kreativitet, entreprenörskap och nätverkande.

I dag är Josefine entreprenör, föreläsare och författare med eget förlagskontrakt. Genom sina olika uppdrag får hon möjlighet att hjälpa andra som är drabbade av maktmissbruk, upplever våld i nära relationer, utsätts för psykisk misshandel eller lever i osunda beroendeställningar.

I den här hoppfulla föreläsningen vill Josefine förmedla mod till den som kanske är rädd att misslyckas, eller som funderar över vad andra ska tycka. ”Kunde jag, så kan du!” är Josefines uppmuntrande budskap till alla modfällda. Oavsett vad du har gått igenom, så kan dina smärtsamma erfarenheter bli viktiga byggstenar för din framtidsdröm.

Föreläsningarna är exempel på vad Josefine brukar tala om, men självklart kan vi skräddarsy ett upplägg som passar er – utifrån publik och era övriga önskemål.

Josefine Frankner föreläser om:

  • Tystnadskultur
  • Normalisering
  • Beroendeställning
  • Våld i nära relationer
  • Extremism
  • Radikalisering
  • Anhörigstöd
  • Mod
  • Entreprenörskap

Alternativa talare

Jonas Hagström | Sanna Bråding

Foto: Joel Nilsson


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.