Lars J. O. Larsson

Lars J O Larsson – samarbetspartner, kommunikation och ledarutveckling.

”Jag heter Lars J O Larsson och arbetar med utbildningar och föreläsningar inom kommunikation, samtalsteknik, retorik och bemötande.”

Lars arbetar bland annat med kommunikation i chefs- och ledarrollen, i säljsituationer och förhandlingar samt presentationssituationer. Han arbetar även mycket med uppdrag inom kundservice (privat och offentlig verksamhet), bemötande och konflikthantering samt mötesteknik.

Lars J O Larsson har även genomfört olika uppdrag inom området för PEP (Personligt Utvecklingsprogram) för att skapa effektiva arbetsrutiner och hantera tidstjuvar.

Han har sedan början av 90-talet bidragit till framgång åt otroligt många människor, företag och organisationer.

Lars har lång erfarenhet av utbildning i offentlig verksamhet och politiskt styrda organisationer, samt från utbildning angående mötet med media och opinionsbildning. Där har han utbildat och utvecklat personal, chefer och ledare i företag och organisationer till att få fram sitt budskap tydligare och starkare, både internt och externt. Som person är Lars mycket lyhörd och öppen för kundens feedback och reflektioner och anpassar innehåll och upplägg till behov och önskemål.

Lars J O Larsson är en fängslande historieberättare som hjälper företag att lyfta fram sina historier, väva berättelser att svepa tjänsten i att få med kunderna på en resa de aldrig glömmer. Han är retoriker och hjälper företagsledare såväl som politiker med deras budskap.

Lars är en skicklig kommunikatör och har många kundservice- och försäljningsutbildningar på meritlistan. Tillsammans med kursdeltagarna bygger han en helhet som blir företagets största konkurrensmedel – en personlig upplevelse att återberätta och uppleva igen.

Lars J O Larsson visar hur vi samspelar med varandra och vad det gör som skapar det där klicket mellan människor. Eller tvärtom – hur konflikter föds och göds. Lars arbetar inom ett brett område kring frågor av kommunikation: imponerande kundservice och klagomålshantering, kris- och mediahantering, svåra samtal, effektiva möten, personlig effektivitet, konsultativt sälj, retorik, förhandlingsteknik.

”Ett motto för mig är att ta en organisation från inspiration till resultat!”

Alternativa föreläsare

Eric Thyrell | Henrik Mattsson


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.