Linus Jonkman

Förbättra förståelsen mellan medarbetarna – lyssna på Linus Jonkman och hans föreläsning om introvert vs. extrovert!

Tänker du först och talar sen eller talar du först och tänker sen? Blir du besvärad när expediter kommer fram till dig i affären eller tycker du bara att det är trevligt? Är du mest kreativ när du arbetar ensam eller när du arbetar i grupp?

I vår tid verkar ”utåtriktad och flexibel” vara de mest eftersökta egenskaperna på arbetsmarknaden, social kompetens värderas högre än yrkeskompetens och den som skriker högst får oftast som den vill. Det är en tid där inåtriktade, eftertänksamma och stillsamma karaktärsdrag har klassats som mentala sjukdomstillstånd. En tid där introversion ofta förväxlas med blyghet, arrogans och asocialt beteende. Inget kunde vara mer fel.

Om vi är introverta eller extroverta är en biologiskt hårdkodad del av vår personlighet. Detta har varit känt och har undersökts av vetenskapen i över hundra år. Trots det tillkommer hela tiden ny kunskap i ämnet.

Linus Jonkman tar med publiken på en fascinerande resa genom den introverta världen och dess påverkan på företagskulturen. Han berättar om sina egna och andras upplevelser som introverta och förklarar skillnaderna på och likheten mellan extroverta och introverta människor. Mycket av den friktion vi upplever i våra liv, både i yrkeslivet och privat, har sin botten i motsättningar mellan dessa båda läggningar. Förståelsen för vad det innebär att vara introvert har ökat avsevärt på sistone, men samtidigt har vi ännu inte sett någon platsannons som efterfrågar just introverta människor…

I en värld där allt går fortare och fortare och där bruset blir starkare för varje dag kan det rentav vara en fördel att vara introvert, och de som fått den gåvan kan skratta sig lyckliga. Linus har skrivit ett flertal böcker, bl.a. ”Introvert – den tysta revolutionen” och ”Själv – Kraften i egentid” som båda gjort stor succé.

Linus föreläsning är perfekt när du vill bidra till ökad förståelse för varandras beteende på exempelvis arbetsplatsen, vilket gynnar arbetskulturen och skapar bättre förutsättningar för framgångsrikt arbete, välmående och god stämning mellan kollegorna.

Fotograf: Kennet Ruona

Alternativa föreläsare

Thomas Erikson | Katarina Blom


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.