Lisa Andersson Tengnér

Lisa Andersson Tengnér föreläser om hur maktstrukturer, härskartekniker, genus och normer påverkar arbetsplatser och vardagen. Med videoklipp, illustrerade bilder och tid för reflektion gör hon det konkret och enkelt att förstå, och deltagarna får med sig många aha-upplevelser och nya tankegångar kring jämställdhet.

Lisa är utbildad genuspedagog och gymnasielärare, och har även gått flera utbildningar i bland annat normkritisk pedagogik, våld i nära relationer, diskrimineringsrätt och sexuella trakasserier. Hon har skrivit två böcker på ämnet: ”Diskrimineringslagen – Handbok för chefer” samt ”Arbeta med jämställdhet i förskolan – Med normmedveten pedagogik”.

I sina föreläsningar tar Lisa Andersson Tengnér upp frågor som ”Vad innebär makt i ett möte?”, ”Vilka normer råder på arbetsplatsen?”, ”Vilket bemötande får vi beroende på om vi är man eller kvinna?” och ”Hur arbetar vi för att få en mer jämlik arbetsplats?”. Med expertis inom dessa ämnen delar Lisa med sig av konkreta exempel på hur det ser ut i dagsläget, och vad ni kan göra för att åstadkomma förändring.

Genom att skapa förståelse och öka kunskapen kring jämställdhet, likabehandling och härskartekniker hjälper hon företag och organisationer att gemensamt jobba för att få en mer trygg och jämlik arbetsplats.

Lisa Andersson Tengnér är specialist på att utbilda om normer påverkan, hur arbetskulturer skapas och hur man lyckas med likabehandling. Med tydliga bilder och exempel förklarar hon varför vi i dagsläget behandlar varandra som vi gör, och vad vi kan göra för att behandla varandra bättre både på arbetsplatsen och i vardagen.

Kunskap är nyckeln för att skapa insikt i omedvetna och inlärda normer och beteenden, och att förändra dessa. Genom att bryta gamla mönster kan vi tillsammans arbeta för att skapa en tryggare och ett mer jämställt samhälle.

Förslag på föreläsningar med Lisa Andersson Tengnér:

Kunskap om diskrimineringslagen: Förbud och krav

 • I denna föreläsningen delar Lisa med sig av arbetssätt, tips och metoder för att förankra en trygg och trevlig arbetsplats för alla.
 • Aktiva åtgärder på alla arbetsplatser – Vilka är de? Hur gör man?
 • Vad är diskriminerande? Vad är trakasserier och sexuella trakasserier?

Sexuella trakasserier, härskar- & andra makttekniker

 • När är en jargong rolig och när är den kränkande? Måste vi tycka lika?
 • I denna Lisa föreläsning får du konkreta situationer att reflektera över hur olika det går att uppleva och vilka konsekvenser olika beteende får.
 • Ni går även igenom vad som är trakasserier rent juridiskt, vad arbetsplatsens riktlinjer och rutiner ska innehålla samt pröva olika diskussionsmetoder för att göra ämnena talbara på ett prestigelöst sätt.

Normkritik för lika villkor

 • Vad är normkritik och varför förespråkas det?
 • Vad betyder det att vara ”normkritisk” i praktiken?
 • Hur gör man? Metoder, filmsnuttar, bilder och andra verktyg som visar hur kunskap om normer ger ett bemötande som främjar lika villkor och inkludering, i motsats till att skapa ”annorlundaskap” och grund för kränkningar.

Inspiration med värderingsövningar

 • Att ta ställning, utmanas i sitt vanliga tänk, delge och lyssna på andras tankar utifrån en hypotetiskt situation – ja, det brukar alltid omnämnas som väldigt givande och positivt i kursutvärderingar. Metoderna och formerna är många och kan utformas helt efter önskemål om både innehåll och typ av form som passar bäst.
 • En mycket givande och utvecklande föreläsning på kort tid!

Alternativa föreläsare

Charlotte Signahl | Sofia Karlsson

Lisa Andersson Tengnér föreläser om...

tag copy 4 Created with Sketch. härskartekniker
tag copy 4 Created with Sketch. Jämställdhet
tag copy 4 Created with Sketch. Normer
tag copy 4 Created with Sketch. Trakasserier
tag copy 4 Created with Sketch. Värderingar

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 114

Sök tillgänglighet

 • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.