Louise Bringselius

Talare, forskare och författare

Louise Bringselius är en av Sveriges mest tongivande forskare och debattörer inom management, med stor scenvana och över 20 års erfarenhet från forskning på området. År 2023 utsågs hon till årets talare inom ledarskap. Louise har skrivit en rad uppskattade böcker inom bland annat tillitsbaserat ledarskap och psykologisk trygghet och är även verksam som kolumnist på Sydsvenska dagbladet. Hon har en bakgrund som marknadschef i IT-branschen och har även haft flera andra ledande positioner. Jämte uppdragen som talare är Louise verksam som Research Fellow på Handelshögskolan i Stockholm.

Teman för föreläsningar

Psykologisk trygghet och mod att tala

Psykologisk trygghet är känslan av att det är tryggt att berätta om fel och misstag, komma med idéer och reflektioner eller slå larm vid missförhållanden. Det är ett klimat som bidrar till utveckling, innovation och kvalitet. Särskilt viktigt är det i högriskverksamhet, som sjukvård och industri.

Tillit och omdöme

Tillit är tron på andra personers vilja och förmåga att göra ett gott arbete samt deras mod att stå upp för gemensamma principer och värderingar. Tilliten får människor att samarbeta mot gemensamma mål, minskar behovet av byråkrati och bidrar till ökat handlingsutrymme och ökad motivation. I Sverige talar vi idag om tillitsbaserad styrning och ledning, för att fånga en ambition att stärka professionerna i kärnuppdraget i offentlig sektor. Det tillitsbaserade ledarskapet är emellertid i högsta grad en central fråga även för privat sektor.

Organisationskultur, etik och värdegrund

Värdegrundsarbete har under senare år varit föremål för omfattande kritik. Men samtidigt är det viktigare än någonsin att värna om en god organisationskultur. I denna föreläsning/workshop vänder och vrider Louise på detta fenomen och visar hur organisationer kan verka på ett trovärdigt sätt för en god organisationskultur. Forskning och konkreta exempel varvas.

Organisationsförändring och förändringsledning

Organisationsförändring har länge setts som en fråga om ledarskap och personalmotstånd. I modern forskning förespråkar emellertid forskare metoder där förändringar samskapas gradvis i nära dialog med de anställda och med öppenhet för löpande justeringar. Tillit och psykologisk trygghet är då grundläggande. I detta pass kombineras forskning och konkreta exempel och varje deltagare uppmuntras till reflektion.

Alternativa föreläsare

Mia Törnblom  Lisa Clefberg


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.