Mark Levengood

Mark Levengood är en ofantligt folkkär och uppskattad programledare, författare, föreläsare och Unicef-ambassadör. I sina föreläsningar talar han bland annat om vikten av att vara öppen för förändringar och förnyelse.

Mycket av Marks arbete inom TV, radio, scen och böcker handlar just om vilka möjligheter vi har att förändras som vuxna individer och hur viktigt det är att den processen sker. Vår samtid ställer hårda krav på oss, men medför också väldigt många nya typer av möjligheter för den som vågar anta utmaningen.

”När jag gick i skolan satt Fröken i sin kateder mellan den uppstoppade ekorren och jordgloben. Hon lärde oss allt om Belgiska Kongo. Bakom henne på väggen gick Jesus på vattnet i nytvättat hår. Och åren gick och vi blev stora, jorden roterade kring sin axel och allt förändrades. Utom vi. I mina klasskamraters och i mitt liv är Belgiska Kongo för evigt en del av Afrika. Vi är på sätt och vis lika uppstoppade som den där ekorren, och det kan inte en skolplansch-Jesus i världen hjälpa, hur ren han än är i håret.” – Mark Levengood.

Mark är en man som uppskattar livet och som anstränger sig för att leva det fullt ut och förverkliga sina drömmar. Han talar om vikten av att våga anta utmaningar och jobba med målsättningar, men att man inte heller ska vara rädd för att ändra på sina mål. Enligt Mark är prestige och omgivningens förväntningar det som begränsar oss från att göra det vi egentligen vill. I sina föreläsningar tar han bland annat upp ämnen som kommunikation, mål, motivation och förändring.

Världen vi lever i har aldrig tidigare förändrats i lika snabb takt som den gör nu. Vår samtid bjuder på stora utmaningar men också enorma möjligheter för oss som individer. I slutändan är det vår inställning och vårt mod som avgör om vi dansar i baktakt med tillvaron eller om vi seglar glatt på förändringens vindar.

Med hjärna, hjärta och stor portion humor vecklar Mark Levengood ut sitt universum för publiken. Mark pekar på vilka frågor han tycker vi ska ställa oss själva för att orientera oss mot en kreativ framtid. En föreläsning som ger oss hopp och hjälper oss att få perspektiv på tillvaron.

Mark Levengood trivs i både stora och små sammanhang och arbetar även som moderator med erfarenhet av såväl stora internationella kongresser som mindre konferenser.

Alternativa föreläsare

Anna Lindberg | Kristian Luuk


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.