Martin Hedberg

Martin Hedberg är meteorologen som i sina föredrag beskriver hur vi människor påverkar klimatet – och hur vi påverkas av klimatet. Genom att beskriva de bakomliggande faktorerna till de klimatförändringar som råder hjälper han företag, organisationer och privatpersoner att minska sin påverkan på miljön samt att anpassa sig till de förändringar som sker.

Med över 700 föreläsningar kring klimat och miljö i bagaget är Martin en mycket rutinerad talare och utbildare, och han har föreläst för såväl skolungdomar som chefer i näringslivet och ministrar, både i Sverige och internationellt. I sina föredrag analyserar och förklarar han klimatförändringarna, dess orsaker, konsekvenser samt olika strategier och förhållningssätt för att hantera dem på bästa sätt. Ofta inkluderar han ledarskap på global nivå såväl som affärsliv, entreprenörskap och varje människas personliga åtagande.

På ett pedagogiskt sätt visar Martin Hedberg med grafik och bilder det komplexa vetenskapliga sambandet mellan människan och påverkan på klimatet. Han beskriver hur klimatfrågorna hänger samman med energi, samhälle och naturens ständiga förändringar. I sina workshops coachar han deltagarna till att själva identifiera villkoren för att navigera mellan framgång och misslyckande i en föränderlig värld avseende de utmaningar och möjligheter vi har kring energi, klimat och risk.

Martin har tidigare varit officier i Flygvapnet där han var verksam som meteorolog, samt inom utbildning och kvalitetsfrågor. År 1997 grundade han Swedish Weather & Climate Centre SWC, och har tillsammans med sina kollegor gjort väderprognoser till ett stort antal nationella och internationella expeditioner och sportevenemang.

Han har även en bakgrund som frilansande meteorolog på SVT och SR, och är initiativtagare till ett europeiskt nätverk av meteorologer och journalister som arbetar med bevakning av klimatfrågor.

Alternativa föreläsare

Madeleine Westin Mikael Botnen Diamant


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.