Mia Kleregård

Föreläsare

Mia Kleregård

Föreläsare
08-692 95 90
info@talkingminds.se

Mia Kleregård

Hur hanterar vi en alltmer komplex och osäker omvärld, där datamängden exploderat och rätt beslut känns allt svårare?

Mia Kleregård är föreläsaren som rustar framtidens ledare på en resa där de utforskar samhället i allmänhet och affärsvärlden i synnerhet utifrån några av världens främsta entreprenörers perspektiv, såsom Elon Musk, Jeff Bezoz och Richard Branson. Mia har förmågan att få framtidens ledare att anamma de fantastiska möjligheter och tuffa utmaningar som möter företag.

Hennes mål är att inspirera och förändra organisationsstrukturerna som inte styrker morgondagens samhälle. Detta via ett starkt och framgångsrikt ledarskap för att skapa en förändring som är hållbar på lång sikt. Mia har visionen att initiera förändringsarbete som en del i den vardagliga verksamheten i varje företag, myndighet och kommun i Sverige.

Mia har deltagit i flera internationella high level sammanhang i bla. FN’s High Level Launch av arbetet med Agenda 2030 och hållbarhetsmålen, senast var hon närvarande på FN’s LeadersSummit 2017 i New York med fokus på ledarskap och djärva innovationer.
Hon är idag VD för e-Merit Academy med säte i Zürich som är en disruptiv akademi inom exekutiv ledarutveckling. Fokus är att via att lösa företagens framtida strategiska utmaningar både utveckla talanger och organisationerna inför transformationen till CyberAge. Mias uppdrag har en räckvidd som spänner över hela hennes gedigna ledarerfarenhet och spetskompetenser.

Du ska anlita Mia Kleregård när du/din verksamhet vill:

  • Lyssna och lära utav en expert inom digitalisering
  • Skapa ett starkt och framgångsrikt ledarskap som är hållbart på lång sikt.
  • Skapa trygghet i verksamheten och få verktyg att arbeta med.

Vi lever i en föränderlig värld där utvecklingen sker i en rasande fart. Den som anpassar sig bäst och snabbast är den som står stadigt kvar. I dag har vi ett samhälle med gamla strukturer som funnits länge och som inte hänger med både nu och framåt. Vi måste inse att all förändring börjar hos dig och mig och att det krävs ett sanslöst mod för att våga göra annorlunda. Min roll är att skapa trygghet i det osäkra och ge verktyg på vägen. Tillsammans kan vi
– Mia Kleregård.
           

 

Nyckelord:

Föreläsare – Digitalisering – Moderator – Förändringsarbete – Kommunikation – Organisation