Micke Darmell

Micke Darmell – Föreläsare, moderator och programledare!

Bättre Möten!

Vi tillbringar i snitt 30% av all arbetstid i möten. Om du är chef eller ledare kommer du tillbringa 25 år av ditt arbetsliv i möten. Trots detta är det få som har en enda timmes utbildning i ämnet. Det betyder att alltför mycket tid går åt till dåliga möten. Det är dags att ändra på det nu! Tidsbrist är en av många anledningarna att det just nu en stark trend inom flertalet organisationer att förbättra sin möteskultur.

I en tid där allt tycks gå snabbare och informationsflödet ökar för varje dag, skapar en bra möteskultur förutsättningar för en effektiv intern kommunikation, ett gott samarbete och arbetsmiljö samt att alla strävar mot samma mål.

I alla Mickes föreläsningar utlovas både skratt och konkreta råd!

”Uppkopplad eller Avkopplad – Om konsten att verka i en uppkopplad värld

Jobbmail, Facebook-notifikationer och nyhetsflashar… I en ständigt uppkopplad samtid pockar världen hela tiden på vår uppmärksamhet. Samtidigt är förmågan att vara mentalt närvarande en av de egenskaper vi uppskattar allra mest hos våra medmänniskor.

Micke Darmell var en av de första i Sverige att skriva och föreläsa om de baksidor som finns med en allt mer uppkopplad värld. Alla fördelar som kommit med den uppkopplade livsstilen känner vi alla redan till – det är nu dags att lära oss hantera dess negativa konsekvenser.

Den här föreläsningen levererar inga moralkakor, utan ger deltagarna en chans att fundera över vad som fungerar för dem och deras nära.

”Stoppa Tiden – från tidsoptimist till tidsalkemist”

Föreläsningen passar organisationer och människor som vill gå:

-Från att ”Vi har inte tid” till ”Ja, vi har tid!”
-Från att vara frånvarande till närvarande!
-Från multitasking till monotasking!
-Från att reagera till att agera!
-Tillbaka till det som skapar värde för dig som person eller organisation!

Sedan 2007 har produktiviteten i världen stadigt fallit, trots explosionen av ny teknik. Samtidigt jobbar vi allt mer övertid. Ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar. På individnivå kan det vara svårt att hantera alla olika pushar och notiser och samtidigt behålla fokus på vår omedelbara omgivning och dem runt oss.

Föreläsningen ger er en chans att reflektera kring det som skapar värde. Både i organisationen och i privatlivet. Den ger alla en möjlighet att tänka över förhållningssättet till tid. Har vi gott om tid eller ont om tid? Går tiden fort eller långsamt?

Målgrupp för Mickes föreläsningar
Chefer och medarbetare i näringsliv, offentlig sektor och organisationer. Föreläsningen anpassas efter kundens behov.

Längd
20 min – 2,5 h
För att komma ner i djupet och att deltagarna skall hinna reflektera och göra egna åtaganden rekommenderar vi minst 75 minuter.

Övrigt
I föreläsningarna ”Stoppa Tiden” och ”Uppkopplad eller Avkopplad” ingår en förpreparerad anteckningsbok med reflektionsfrågor och övningar.

Föreläsningen avslutas med att alla deltagare skriver ett brev till sig själva som vi postar på dagen ett år efteråt, vilket är mycket uppskattat inslag.

Till samtliga föreläsningar kan så kallade portionsdoser adderas, där deltagarna får en kort inspirationsfilm en gång i månaden. En påminnelse och fördjupning av föreläsningen. Det hjälper till att skapa en bestående förändring. Det innebär att föreläsningen ”lever” i ett år efter genomförandet istället för endast den stund föreläsningen pågår. 

Micke Darmell som moderator/ programledare!

Micke har arbetat som moderator/ programledare/ konferencier sedan i mitten av 80-talet. Med Mickes kunskap kring hur ett bra möte skapas, säkerställer han att syfte och mål uppnås. Han skapar energi och magi i mellanrummen, ser till att allt hänger ihop och att det blir tydligt och underhållande för deltagarna.

Med hans gedigna erfarenhet bidrar han till trygghet för de medverkande på scenen och skapar en avslappnad stämning som bjuder in till att känna delaktighet. Tänkvärda tankar och mycket skratt utlovas i mellanrummen!

Hans erfarenhet av hundratals event gör att han passar bra in på stora event och möten.

Målgrupp
Chefs- och personaldagar, kick-offs etc.

Övrigt

Hans bakgrund som bl.a. mötesproducent gör att du som kund kan få ett bollplank när programmet ska sättas. Han hjälper dig att skapa rätt energikurva och dramaturgi på dagen. Hans nätverk i mötesbranschen är efter 30 år stort och värdefullt om du behöver hjälp.

Micke samarbetar med DJ’s, artister, musiker som kan användas som husband på scenen. Ett fast samarbete är med Pelle Fridell, en av Skandinaviens främsta saxofonister. Ett annat är Hansa Berg som är en av Sveriges mest efterfrågade kapellmästare.

Alternativa föreläsare

Anna Tebelius Bodin | Lena Skogholm


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.