Micke Gunnarsson

Micke Gunnarsson Förändringsarbete

Sök tillgänglighet

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Föreläsare

Micke Gunnarsson är en inspiratör som lär företagare, medarbetare och chefer om den digitala utvecklingen, sociala medier och hur internet är det nya analoga. Han är en sann inspirationsföreläsare när det gäller mötet med oss själva, våra barn, den digitala världen och sociala medier.

Micke tar hela Sveriges skolor med ungdomar och föräldrar på en upplevelserik föreläsning kring prestation, självkänsla, den digitala utvecklingen och internetanvändning kopplat till barn och unga. Han vägleder pedagoger in i barnens värld och omfattar ämnen som lika värde, relationsbyggande och hur ingen är den andra lik.

Du ska anlita Micke Gunnarsson när du/din verksamhet vill:

  • Ge sin personal en inspirerande vitaminkick
  • Ha motivation och inspiration inför förändring
  • Lyssna till en sann inspirationsföreläsare kring prestation och den digitala utvecklingen