Mikael Botnen Diamant

Mikael Botnen Diamant är en uppskattad föreläsare, utbildare, moderator och konferencier vars härliga personlighet och energi smittar av sig. Han föreläser främst om hållbarhetsfrågor och globala utvecklingsfrågor, på ett sätt där alla förstår och kan ta till sig budskapet. Mikael är även en flitigt anlitad utbildare, moderator och konferencier.

Mikael deltog 2015 som sakkunnig i förhandlingarna i FNs generalförsamling, som ledde fram till Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling.

Många av hans föreläsningar utgår från erfarenheterna från dessa förhandlingar, men också från Mikaels erfarenheter från resor till låg- och medelinkomstländer i Asien, Afrika och Sydamerika, samt från den svenska organisationsvärlden.

Han föreläser bland annat för kommuner, företag och organisationer om hur de kan ställa om sin verksamhet utifrån kriterierna i Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling.

Med cirka 20 års erfarenhet av ledarskapsfrågor av olika slag och en stor mängd genomförda rekryteringar, antar han även uppdrag som utbildare åt uppdrags- och arbetsgivare i kompetensbaserad rekrytering och intervjuteknik.

Du ska anlita Mikael Botnen Diamant när du/din verksamhet vill:

  • Lära er mer om hållbarhetsfrågor, Agenda 2030 och/eller Globala målen.
  • Genomgå eller påbörja en förändringsprocess mot en mer socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar verksamhet.
  • Lära sig om Kompetensbaserad rekrytering.
  • Boka en erfaren moderator och/eller konferencier till din konferens, paneldiskussion eller utbildningshelg.

Sagt om Mikael Botnen Diamant:

”Mikael is inspirational and committed. He takes on new challenges with both seriousness and enthusiasm. His leadership skills are a great asset in working with complex issues and network-based activities that require a lot of coordination and communication. Mikael is also a person who takes responsibility for the whole in an organization, discover needs for improvement and come up with suggestions for solutions. I can with great pleasure recommend Mikael to future assignments and employers.”

– Former employer at Sida/Zenit

Alternativa föreläsare

Madeleine Westin


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.