Nicholas Fernholm

Nicholas Fernholm – Föreläsare, trendspanare och digitaliseringsexpert

Nicholas Fernholm är en engagerande föreläsare som aktivt inspirerar och utvecklar verksamheters vilja att anamma digitalisering och AI-drivna lösningar. Hans föreläsningar är både tankeväckande och underhållande, och han lyfter fram både utmaningar och möjligheter som digitalisering och AI medför.

Tidigare var Nicholas robotchef på Nya Karolinska Sjukhuset. Han blev nominerad årets talare 2022, vann talare talang 2018, är författare för boken ”Handbok för oförutsägbarhet” samt hjälper företag idag att navigera sin digitala transformationen. Han författade också Sveriges första AI skrivna bok ”Triss Traktor”.

Under den mest kritiska fasen av Corona-pandemin var han logistikansvarig under uppbyggnad av Älvsjö epidemisjukhus. Där han även jobbade med Command Center för att säkerställa skyddsutrustning till vården. Erfarenheterna från denna period har berikat hans syn på förändringsledning, arbete i komplexa situationer och hitta innovativa lösningar i osäkra och svåra omständigheter.

Förslag på föreläsningar med Nicholas Fernholm:

AI och Framtidens Arbete
Nicholas dyker ner i hur AI och automatisering kommer att omforma arbetsmarknaden. Han redogör för vilka kompetenser som blir nyckeln till framgång i en digitaliserad värld.

Från Rädsla till Experiment: Digitalisering i Praktiken
Vill du ändra uppfattningen om AI från rädsla till nyfikenhet? Då är denna föreläsning för dig. Här experimenterar vi tillsammans med AI verktyg för att visa kraften av verktygen, och får även en djupare förståelse för varför vi tenderar att fastna i rädslor när vi snarare bör experimentera och testa oss fram.

Samhällets Framtid i en Komplex Värld
Denna föreläsning utforskar de oförutsägbara utmaningar vi står inför och ger dig insikter i hur vi kan navigera genom ständiga förändringar. Åhörarna får verktyg för att hantera komplexitet och bygga motståndskraft i en alltmer oförutsägbar global kontext.

Digitaliseringen: Möjligheter och utmaningar
Med fokus på AI, robotik och big data utforskar Nicholas hur teknik kommer att revolutionera arbetsuppgifter och vad det betyder för individer och samhället som helhet.

Navigera i den teknologiska revolutionen
En föreläsning som belyser hur vi kan anpassa oss till snabba teknologiska förändringar, förstå deras påverkan och vända dem till möjligheter.

Alternativa föreläsare

Fredrik Holmboe | Göran Adlén

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.