Nils Edelstam

Nils Edelstam är leg. läkare med expertis inom stressrelaterade hälsofrågor. I över femton år har han rehabiliterad människor som lider av stress och psykisk ohälsa, och hjälpt åtskilliga individer, företag och organisationer att förebygga och minska sina stressbesvär.

I sina föreläsningar talar Nils Edelstam bland annat om hur en organisations beteende kan förändras genom olika typer av kommunikation, samtalsteknik och feedback. Med ett helhetsperspektiv på hälsa som utgångspunkt delar han med sig av sin breda kunskap och stora minnesbank av berättelser. Dessa omsätter han sedan till konkreta råd och verktyg som hjälper er att införliva nya beteendemönster i er vardag, som i sin tur leder till ökad stresstålighet, välbefinnande och prestationsförmåga – på ett hållbart sätt.

Nils Edelstam har en bakgrund som verksamhets – och klinikchef med ansvar för budget, rekrytering, affärsutveckling och medarbetarsamtal, och besitter således expertkunskap inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Han är även licenserad i OMB (Organizational Behavior Management), beteendepsykologi i organisation.

Under många år har Nils utbildat i stresshantering, beteendepsykologi och hälsofrämjande ledarskap. I sina utbildningar fokuserar han på att lära ut hur beteendepsykologi kan integreras i chefers vardag för att få en forskningsbaserad bas för ledarskapet.

Du/din organisation ska boka Nils Edelstam när ni vill:

  • På ett hållbart sätt öka stresståligheten, välbefinnandet och prestationsförmågan på arbetsplatsen.
  • Skapa bättre förståelse för dina egna och medarbetarnas behov och beteenden.
  • Ta del av intressanta och relevanta områden som minskar stressen och ökar arbetsglädjen och effektiviteten.
  • Inspireras av konkreta tips och råd på hur ni kan motverka stress, både privat och i organisationen.

Sagt om Nils:

”Nils kom för att handleda vår stressade läkargrupp i samband med en planeringsdag. Detta kändes så bra att vi bestämde att ses igen och han har varit hos oss på vårdcentralen flera gånger efter det. Lyhört och respektfullt har han föst oss och våra diskussioner från allmän frustration mot konkreta förslag både vad gäller organisation och vad var och en kan göra i sin stressiga vardag.” – Dr Maria Warenmark, medicinskt ansvarig Bollmora VC.

Alternativa föreläsare

Mattias Ribbing Katarina Blom

Nils Edelstam föreläser om...

tag copy 4 Created with Sketch. Arbetsglädje
tag copy 4 Created with Sketch. Hälsa
tag copy 4 Created with Sketch. Organisation
tag copy 4 Created with Sketch. Psykisk ohälsa
tag copy 4 Created with Sketch. Psykologi
tag copy 4 Created with Sketch. Stress
tag copy 4 Created with Sketch. Stresshantering

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 114

Sök tillgänglighet

  • Date Format: YYYY dash MM dash DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.