Paul Carbonnier

Paul Carbonnier är piloten med närmare 30 års erfarenhet i flygvärlden som föreläser om hur vi kan skapa det där riktigt framgångsrika teamet.

Med en drivkraft att hjälpa människor såväl som organisationer att växa och må bra, delar Paul med sig av sin spännande erfarenhet inom flygvärlden för att ge konkreta exempel på situationer där kommunikation och effektivt ledarskap är en livsavgörande förutsättning. Han menar att när kommunikationen brister i vardagen så riskerar vi att förlora tid, pengar och i värsta fall relationer, medan bristande kommunikation i flygvärlden innebär att vi riskerar att förlora väsentligt mer än så. Detta har givit Paul många insikter och en stor ödmjukhet och respekt för de utmaningar som chefer och ledare kan ställas inför.

I sina föreläsningar delar Paul Carbonnier med sig av värdefulla verktyg och metoder för förbättrad gruppdynamik och ledarskap. Dessa har han tagit fram genom att kombinera klassiska modeller med modeller för ledarskap inom flyget, där man i många decennier fokuserat på dynamiken i besättningen och ledarskapet i bolagen i syfte att minimera riskerna för haverier och allvarliga incidenter.
Han kopplar annorlunda och spännande flygsituationer till vardagens utmaningar inom kommunikation och teamets psykologiska trygghet.

Paul Carbonnier har 28 års erfarenhet som pilot inom Försvarsmakten, Sjö & flygräddningen, ambulanshelikopter samt hos SAS. Det var efter värnplikten i början av 90-talet som nyfikenheten och intresset för ledarskap och gruppdynamik tog fart – frågor som han arbetat med parallellt med flygaryrket.

Under åren har han samlat på sig många erfarenheter från spännande flyguppdrag inom sjöräddningen såväl som ambulansen. I 15 år har han varit verksam i olika ledarskapsbefattningar i flygvärlden, så som Baschef, Chefspilot, VD och förbundsdirektör, vilket resulterat i många viktiga insikter och förståelse för ledarskapets och kommunikationens komplexitet.

Boka Paul Carbonnier för en tankeväckande föreläsning om ledarskap, gruppdynamik och kommunikation – med inslag av spännande berättelser från äventyren högt uppe över marken!

Alternativa talare

Robert Karjel Jesper ”Bella” Berlin


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.