Per Naroskin

Per Naroskin är psykolog, författare, radiopratare och en mycket efterfrågad föreläsare. I sina föreläsningar talar han om ledarskap, förändringar och om arbete såväl som privatliv ur olika perspektiv och synvinklar. Med en inspirerande varvning av humor, allvar, anekdoter, analyser, teorier och känslor bjuder Per Naroskin på nya och oväntade infallsvinklar på viktiga frågor som rör både jobbet och vardagen. Ni får ökad kunskap om exempelvis hur chefer och medarbetare kan lära sig att förstå varandra bättre, hur synen på oss själva förändras i och med digitaliseringen och hur humor kan användas för att utveckla samspelet på jobbet.

Per beskriver själv sina föreläsningar som en brygga mellan den formella och den informella delen av en konferens och eftersträvar att de ska röra sig över hela det stora spänningsfältet mellan tillvarons hårda och mjuka värden.

Med sitt personliga tilltal och associativa tänkande blir ett föredrag med Per Naroskin mer än bara en föreläsning. Den starka scennärvaron och hans lyhördhet för sammanhanget får honom att nå fram till både stora och små grupper, i alla möjliga sammanhang. När ni lyssnar på Per kan ni räkna med inspiration varvat med klokskap och skratt, men utan pekpinnar.

Utöver sitt arbete som psykolog med patienter, är Per Naroskin verksam som handledare åt chefer och artister, samt med manusarbete. Han är författare till ett flertal böcker så som Styrfart i livet (2019) och har även skrivit pjäser som satts upp på scenen i Stockholm.

Per Naroskin föreläser bl.a. om:

• Att ha Styrfart i tider av snabb förändring. Många chefer behöver större kunskap kring hur medarbetare reagerar på förändringar och de ofta obeaktade sociala konsekvenserna av en organisationsförändring.
• Människan och tekniken. Snabb teknisk utveckling påverkar vår syn på oss själva och samspelet mellan människor, på jobbet och utanför. Det handlar om teknikens möjligheter och begränsningar samt om medarbetarskapets nya former.
• Det personliga mötets tidlösa betydelse i digitaliseringens tidsålder. Social kompetens på nytt vis.
• Hur roligt får man ha? Mycket mer än att ha kul och skratta tillsammans. Humor är en outnyttjad resurs på arbetsplatser. Kunskap om humorns mekanismer är en oslagbar tillgång både i ledarskap och medarbetarskap.

Alternativa föreläsare

Eric Thyrell | Katarina Blom

Fotograf: Magnus Liam Karlsson


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.