Peter Bryttne

Peter Bryttne har utbildat många tusen chefer och medarbetare i företag och organisationer över hela världen i närmare 25 år. Utbildningarna är en kombination av experimentellt lärande och föreläsningar. Grupperna har varierat i storlek mellan något tjugotal upp till ett tusental. Ofta har det handlat om att stötta organisationer i deras förändringsprocesser, inte minst vid strategiska kursändringar eller när man märkt att den beslutade strategin av olika skäl inte genomförs.

Sambanden mellan Strategi – Struktur – Kultur är väsentliga komponenter i det Peter jobbar med. Kunderna återkommer då de tycker hans kombination av kunnande och förmåga att lära ut kopplingen mellan.

Affärkunskap och Ledarskap är unik. Föreläsningarna är liksom utbildningarna präglade av glädje, äkthet och aktivt deltagande. Att skrattande ta till sig hur räkenskaper fungerar är ju inte så tokigt. Att med ett leende närma sig svåra frågor kring hur man som ledare hanterar Agila team eller en Lean strategi är även det lockande.

Peter Bryttne använder sig gärna av verktyg som hjälper till att förtydliga budskapet. Det idag tydligaste och mest unika verktyget är konceptet ”In & Out of the Box” som för de allra flesta är en fantastisk resa både på individ, team och företagsnivå. ”Boxen” kan användas inom flera olika områden, alltifrån personlig utveckling till hur man jobbar med att förtydliga sitt kundfokus i linje med beslutad varumärkesstrategi. Ett annat verktyg är de databaserade affärssimuleringar och scenarioanalysmodeller som används vid utbildningar och affärs-lab initiativ.

Peter är ekonom i grunden och har ett flertal kvalificerade professionella roller bakom sig alla bl.a. som Marknadsföringsdirektör Europa på Volvo Lastvagnar. Starkt professionellt fokus på kunden utifrån ett sälj och marknadsföringsperspektiv. Idag verksam som utbildare, coach och konsult. Utbildad i TQM for executives, certifierad Affärscoach, certifierad ”In & Out of the Box” facilitator. I bagaget ligger ett svenskt mästerskap i rodd (single sculler) och proffs i squash.

Du ska anlita Peter Bryttne när du, ditt team och din verksamhet vill:

 • Skapa samsyn och en positiv inställning till vad som krävs för att gå från ord till handling.
 • Skapa större förståelse för kopplingen mellan räkenskaper, resultat, nyckeltal och chefers och medarbetares insatser.
 • Skapa förståelse för hur ledarskapet/teamskapet behöver utvecklas för att självstyrande team präglade av mångfald och agila arbetssätt skall fungera.
 • Skapa förståelse för hur stress påverkar oss och vad vi kan göra för att hantera den på ett proaktivt sätt, men också förståelse för icke hanterad stress och dess konsekvenser.

Peter Bryttne kan skräddarsy sina upplägg utifrån era behov och önskemål antingen på egen hand eller med hjälp av hans stora nätverk. Här ser du exempel på hans föreläsningar:

 • STRATEGISKT & LÖNSAMT LEDARSKAP – Hur hänger intäkter-kostnader-kapital ihop med attityd och kultur?
  Ledarskapet sätts i ett affärssammanhang där man utmanas till att omdefiniera vem som måste leda för att det skall fungera. Allt plattare organisationer ställer nya krav på dagens ledare och söker nya ledare för framtiden. Två enkla och oerhört kraftfulla verktyg. ”Berget och Marknaden” och ”Prestation-Person” presenteras.
 • EKONOMISKA SAMBAND FÖR ALLA – Detta med affärsekonomi är ju inte så svårt. Lite plus och minus och någon gång delat med!
  I dagens företagsvärld där självstyrande team, projektbaserat arbete och agila angreppssätt blir allt vanligare ökar kraven på ett ”lean-tänk”, vilket gör att kunskap och förståelse för företagets affär också ökar rejält. Utan meningsförståelse blir det svårare att förmedla korrekt information och att skapa engagemang med realism.
 • LÖNSAM MÅNGFALD – För att möta nya kundkrav och allt tuffare konkurrens krävs mer för att kunna såväl kvalificera sig för att delta och differentiera för att vinna.
  Mångfald utifrån såväl integrations som inkluderingsperspektiv satt i ett företags perspektiv med alla de krav som där finns på måluppfyllelse och strategisk stringens. Hur definiera talangbehovet och hur skapar man attraktion för att locka och behålla värdefulla resurser för framtiden.
 • BLI VÄN MED STRESSEN! – Hur man lär sig förstå, förebygga, acceptera och hantera stress. Tänk om det finns andra sätt att se på stress?
  Individer, företag och samhället i stort har fått ökade problem, och kostnader, som kan relateras till stress och psykisk ohälsa. I samarbete med Dr Leif Wallin (Docent i Psykiatri, Psykolog och Terapeut) har Peter utvecklat dels föreläsningar men även utbildningar och verktyg som syftar till att förebygga och minska negativ stress.

Alternativa föreläsare
Johan Dahl | Andreas Piirimets


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.