Robert Karjel

Robert Karjel anlitas flitigt av företag som vill utveckla sitt ledarskap, organisationen eller projektledningen.

Robert har en förmåga att se hur man kan få varje individ att hitta sin egen motivation. Han inspirerar deltagarna att ta eget ansvar trots de hinder som står i vägen, för att tillsammans med andra åstadkomma det till synes omöjliga under exceptionella förhållanden. För sina föreläsningar som förmedlar just detta har Robert Karjel erhållit utmärkelsen Årets Talare hela två gånger.

Med en bakgrund som stridspilot och överstelöjtnant besitter Robert stor erfarenhet av att bygga upp och leda organisationer som på kort tid har åstadkommit ”det omöjliga” under extrema förhållanden. Numera föreläser han inspirerande om hur ledare kan bygga framgångsrika organisationer och företag genom att väcka individernas egen inre drivkraft och vilja att ta ansvar för att tillsammans med andra uppnå något storslaget – trots osäkerhet, rädsla och yttre hinder. Robert menar att nyckeln är att skapa en gemensam historia som fogar samman den vardagliga verksamheten med de övergripande målen, där man får varje medarbetare att inse sin egen betydelse för den stora visionen.

I sina föreläsningar ger Robert Karjel många konkreta exempel på hur ni kan skapa en tydlig gemensam riktning och en känsla av delaktighet som enar gruppen istället för att splittra den i prestigefrågor och kontraproduktiva hierarkier, vilket är särskilt lätt i pressade situationer. Robert relaterar till sina egna utmaningar och delar med sig av sin kunskap kring hur man kan prioritera för att uppnå extraordinära resultat även under press, hur man konkret åstadkommer lagverksamhet mellan individerna och underlättar beslutsprocesserna.

Förslag på aktuella föreläsningar med Robert Karjel:

  • Hållbart Ledarskap – Nu gäller det att stå stadigt, och hantera hela spektrumet av vad som krävs och vad som uppfattas som rätt, samtidigt som osäkerheterna är stora.
  • Förändringsledning– Många måste nu i grunden förändra sina verksamheter, till något som ingen vet riktigt vad det är. Hur tar man sig an det på ett strukturerat sätt?
  • Krishantering – När världen tycks falla omkring en, hur sorterar man i huvudsak och bisak. Och om man bättre vill förbereda sig inför nästa gång, men inte vet vilken slags kris det kommer att vara då, hur gör man då?

Robert finns tillgänglig båda digitalt och IRL för föreläsningar såväl som workshops, och anpassar alltid innehållet utefter era önskemål och behov.

Alternativa föreläsare

Mia Törnblom Petra Malm


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.