Shoka Åhrman

Shoka Åhrman är nationalekonomen och författaren som efter att ha arbetat med privatekonomiska frågor på bank i över 15 år valde att byta riktning. Idag fokuserar hon nu på att föreläsa, utbilda, debattera och skriva om ekonomi med syftet att hjälpa fler människor till ökad medvetenhet om sina ekonomiska beslut.

Med erfarenheten från sina år inom bank och finans försöker hon öka medvetenheten och vikten av sammankopplingen mellan ekonomi och psykologi nämligen ”psykonomi” för att göra det möjligt både för privatpersoner och företag att ta mer medvetna och strategiska beslut.

Shoka är författare till böckerna Medveten ekonomi (2018) som hon skrivit tillsammans med juristen Frida Treschow, samt Så blir du rik i den digitala ekonomin (2019).

När vi människor står inför ett beslutstagande påverkas detta av våra kognitiva funktioner – vi styrs av våra känslor, erfarenheter och vår psykologi. Detta har stor inverkan på de vanor och beteenden vi har i vår vardag, vårt arbete och våra ekonomiska beslutstaganden. Många av oss kanske upplever att vi har bra kontroll och att vi fattar medvetna beslut, men så är inte alltid fallet.

I sina föreläsningar talar Shoka Åhrman om att människan enligt beteendeekonomin är irrationell och att detta påverkar oss mer än vi tror – varje dag under hela vårt liv. Detta sker trots att vi har större tillgång till information än någonsin förut tack vare internet och digitaliseringen. Shoka menar att det därför är viktigt att lära ut och att förstå sig på hur den mänskliga mekanismen fungerar.

Då våra känslor och vår hjärna har så stor inverkan på vårt beteende sätter vi lätt krokben för oss själva. Det beror till stor del på att det finns faktorer som gör att vi tänker fel och lite för snabbt faller för vårt beslutstagande. Detta oavsett om vi talar om marknadsföring, reklam, att skapa nya och positiva beteenden och vanor, eller om beslutstaganden när det kommer till vår ekonomi och våra pengar på börsen.

Shoka menar att vi genom att förenkla och rama information och förändra den fysiska miljön, samt inse hur mycket vi påverkas av sociala normer i beslutstagandet, inte bara kan påverka individen till bättre beslut – alltså en ”nudge for good” – utan även påverka t.ex. gruppen på en arbetsplats. Alltså en corporate nudge!

I sina föreläsningar delar Shoka med sig av viktiga verktyg för att förbättra kundlojaliteten. Exempelvis genom ökad vetenskap om standardalternativ, och med hjälp av informationsdesign i bl.a. informationsmaterial som kan användas vid prospektering.

Samma saker kan användas idag i den digital värld vi ”rör” oss i för att exempelvis påverka konsumenten till olika typer av val och ökad konsumtion. Digital nudging där man kan styra våra val i digitala miljöer, men också webbaserade formulär; vad som väljs beror alltså på hur valet presenteras!

Shoka Åhrman talar om hur vi genom att lära oss mer om ämnen som beteendeekonomi och nudging kan använda denna kunskap som en del av ledarskapsförmågan att påverka de beslut vi fattar som kan leda till ökad arbetsnöjdhet, effektivitet, moral samt minskade kostnader. Genom att ta lärdom från psykologin kan vi ändra på det mänskliga beteendet och använda beslutstagandet inom områden som ekonomi, organisation och i viktiga miljöaspekter.

Shoka Åhrman föreläser och utbildar inom:

  • Beteendeekonomi
  • Beteendedesign
  • Nudging
  • Psykonomi
  • Investeringar
  • Börspsykologi
  • Hur digitaliseringen påverkar vår ekonomi

Alternativa föreläsare

 Mona Riabacke


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/mtgruppe/ExtraDomains/talkingminds.se/wp-content/themes/talking-minds/parts/speaker-content.php on line 116

Sök tillgänglighet

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Vill du veta mer? Hör av dig, så diskuterar vi lösningar.